06/04/1630, 15

06/04/1630, 15

15 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwe d.d. Arnhem 23 maart o.s., met de reden waarom zij het geld bestemd voor het subsidie van de Admiraliteit hebben aangewend voor de over de IJssel en de Nederrijn geslagen bruggen.
Er wordt geen resolutie genomen.