09/04/1630, 7

09/04/1630, 7

7 De kinderen van wijlen Joost Buntyn, woonachtig te Amsterdam, wordt een voorschrijven voor kort recht verleend aan de graaf van Oldenburg.