09/04/1630, 21

09/04/1630, 21

21 Jan Jansz., Claes Teunisz., Jan Gerridtsz. en Aert Jansz., allen woonachtig te Besoijen, wordt ieder de uitvoer van een merriepaard naar Besoijen zonder betaling van 's lands rechten toegestaan. Wel moeten ze borg stellen dat de paarden nergens anders heen worden vervoerd.