10/04/1630, 11

10/04/1630, 11

11 Barent Roodenburch, aangesteld onder de garde van Z.Exc., wordt een voorschrijven verleend aan het hooggerechtshof van Brandenburg en Palts-Neuburg te Kleef. Dit gerecht wordt verzocht de moeite te nemen de tegenpartij te overreden tot een schikking voor dit gerecht, om te voorkomen dat de partijen voor het Rijkskamergerecht van Spiers worden gedaagd.