11/04/1630, 1

11/04/1630, 1

1 HHM lezen het verzoek van Dirck Claesz. Schepel en Cornelis Martsz. en compagnie, wonend te Amsterdam, alsmede een begeleidende brief van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 9 april. Om de in het verzoek uiteengezette redenen wordt hun toegestaan om vijftien bemande schepen, gemonteerd met zes musketten en met enkele pieken ballastscheeps naar Setubal in Portugal of naar enkele havens in Spanje te sturen. Het aldaar ingeladen zout wordt ten behoeve van de haringnering naar deze landen getransporteerd. Voorwaarde is dat borg wordt gesteld op de Admiraliteitskantoren waaronder de genoemde schepen ressorteren. De zoutlading mag nergens anders heen worden vervoerd.