11/04/1630, 8

11/04/1630, 8

8 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 8 april over het op 24 maart bij HHM ingediende verzoek van die van Besoijen. Conform het advies wordt besloten de supplianten toe te staan hun vee te weiden op Hollandse bodem onder borgstelling dat het eenmaal geweid, in deze provincie wordt verkocht. Voor vee verkocht aan vijandelijke zijde moet Bosch' licent worden betaald.