16/04/1630, 10

16/04/1630, 10

10 Antonette de Heije, weduwe van de voor 's- Hertogenbosch doodgeschoten Jan van Holst, tijdens zijn leven ingenieur, verzoekt opnieuw om een gouden medaille, gelijk andere ingenieurs als beloning hebben ontvangen.
Dit verzoek wordt afgewezen.