16/04/1630, 23

16/04/1630, 23

23 Ter vergadering compareert ambassadeur De Beaugij. Hij heeft HHM op last van de Franse koning geïnformeerd over de toestand van het koninklijke leger in Savoye en de breuk van de hertog aldaar met de koning. Hij verwijst voor bijzonderheden naar de schriftelijke authentieke verklaring waarvan hij HHM twee exemplaren heeft doen toekomen.
HHM wordt uitdrukkelijk verzocht de gelegenheid aan te grijpen de Spanjaarden aan te vallen, die elders in Italië in beslag genomen worden. Het zou de koning ten hoogste verplichten wanneer hij zou zien dat zijn vrienden zijn goede bedoelingen met hun inspanningen ondersteunen. Hij zou van HHM hun intentie willen weten en ook of zij op het punt staan te velde te trekken.
Daarnaast verklaart De Beaugij teleurgesteld te zijn in de gratie die wordt genoemd in de akte van schipper Jan Pissaut. Hij had meer gratie verwacht en verzoekt daar alsnog om. Hij kan de akte in de huidige vorm niet accepteren omdat daarin gesteld wordt dat HHM Franse schepen die de Vlaamse havens in- of uitzeilen en die door oorlogsschepen van deze landen op zee worden verkregen, verbeurd worden verklaard.
De Beaugij is eerst in algemene termen geantwoord. HHM zullen hierover nader overleggen.