19/04/1630, 20

19/04/1630, 20

20 HHM lezen de memorie van Sixtus van Amama, afgezant van de graaf van Oost-Friesland. Daarin verzoekt hij om een akte van neutraliteit voor het platteland van Oost-Friesland en de kleine steden, met een verklaring dat het garnizoen te Emden niet tegen de keizer van het Duitse Rijk, de koning van Spanje of iemand anders zal worden ingezet of met vijandelijkheden zal dreigen. Daarnaast verzoekt Amama HHM enkelen uit hun midden te benoemen om de oude registers en boeken van de graaf van Oost-Friesland door te zien, ten bewijze dat zijn voorouders voor het jaar 1589 de tol te Emden hebben geheven.
HHM besluiten op het eerste punt dit verzoek ter hand te stellen aan de RvS om na overleg met Z.Exc. hierover te adviseren, op het tweede punt de graaf de registers en boeken te laten overhandigen aan de Hoge Raad van Holland of een andere rechter om daarvan een authentieke kopie te laten maken.