20/04/1630, 7

20/04/1630, 7

7 HHM lezen de depositie van luitenant Stierman, hoogbootsman en schieman van kapitein Pieter Emmekens, over het vermeende wanbeleid van laatstgenoemde ten aanzien van de vijand op zijn laatste thuisreis van Le Havre.
De griffier moet Pieter Punt, passagier aan boord van dat schip, door middel van een persoonlijke brief oproepen om over het optreden van de kapitein gehoord te worden.