22/04/1630, 8

22/04/1630, 8

8 Z.Exc. heeft HHM een uittreksel van een brief van 16 april bekendgemaakt. De schepen van Duinkerke en Oostende zullen zich samenvoegen, de stad Emden aanvallen of indien dat niet doorgaat, onder bescherming van het volk van de keizer en van de Katholieke Liga, afmeren op de Eems.
HHM verzoeken Z.Exc. maatregelen te treffen tegen deze vijandelijke aanval en hiervan, waar nodig, kennis te geven.