24/04/1630, 1

24/04/1630, 1

1 Ontvangen is een brief van de graaf van Oost-Friesland d.d. Aurich 9 april.
HHM staan hem toe twaalf tolvoeder wijn stroomafwaarts over de Rijn door zijn landen te voeren zonder daarover 's lands rechten te betalen.