25/04/1630, 8

25/04/1630, 8

8 Bruninxs en thesaurier-generaal Van Goch vervolgen hun rapport over de besprekingen te Tilburg met de gecommitteerden van vijandelijke zijde over de Meierij van 's-Hertogenbosch. Ze overhandigen hun schriftelijke verbaal.
Dit zal ter hand worden gesteld aan de RvS, om HHM hierover na overleg met Z.Exc. van advies te dienen.