26/04/1630, 10

26/04/1630, 10

10 Kapitein Jan Pellecoorn verzoekt weer op zijn schip te worden aangesteld op zijn eerdere wachtplaats aan de beek aan de Rijn. De suppliant zal conform de eerdere resolutie opnieuw een aanbevelingbrief gegeven worden, bestemd voor de Admiraliteit te Amsterdam .