28/04/1630, 4

28/04/1630, 4

4 President Beaumont deelt mee dat Z.Exc. in overweging geeft de uitvoer van paarden een korte tijd te verbieden. Hij heeft uit goede bron vernomen dat de vijand paarden tekort komt en dat uit deze landen een groot aantal paarden daarheen vervoerd wordt.
Gelderland, Zeeland en Overijssel ( Utrecht is absent) verklaren met het verbod te kunnen instemmen, de gedeputeerden van Holland zullen dit eerst overleggen met hun principalen die momenteel bijeen zijn. Door de gedeputeerden van Friesland en Groningen wordt bezwaar gemaakt tegen het verbod.
Friesland en Groningen zal de informatie van Z.Exc. worden meegedeeld met het verzoek in te stemmen met het uitvoerverbod van paarden. Hun besluit zou schriftelijk of door hun gedeputeerden ingebracht kunnen worden. De gedeputeerden wordt verzocht de intentie van de vergadering over te brengen.