01/05/1630, 2

01/05/1630, 2

2 Ontvangen is een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 8/18 april.
Er wordt geen resolutie genomen.