02/05/1630, 9

02/05/1630, 9

9 HHM lezen het verzoek van Isaack van Hoorn, koopman te Amsterdam, die onlangs ten kantore van de konvooien en licenten te Amsterdam een zekere hoeveelheid pek en teer heeft aangegeven. Hij heeft een paspoort verkregen om deze materialen naar Brabant te zenden. Deze goederen zijn echter in de vloot te Lillo in opdracht van de Admiraliteit in Zeeland opgehouden.
Het verzoek van de suppliant zal worden opgestuurd aan de Admiraliteit met de aansporing de goederen te laten passeren indien de inhoud van het rekest waar is.