03/05/1630, 9

03/05/1630, 9

9 De ingelanden van de Lovenpolder, Goesschepolder en Willemskerkepolder gelegen in het ambacht Terneuzen in Vlaanderen wordt voor de tweede maal een rekest civiel toegestaan, met volmacht aan de Hoge Raad van Holland in kracht waarvan nieuwe feiten naar voren mogen worden gebracht die nodig worden geacht ter ondersteuning van hun pretenties in het proces. Deze feiten zijn niet eerder of niet op tijd naar voren gebracht.