03/05/1630, 14

03/05/1630, 14

14 Jan van Hingen, schipper te Emmerik, verzoekt restitutie van het licent dat op 27 aug. door hem te Nijmegen is betaald over een zekere hoeveelheid kaas, die daarna in opdracht van de gedeputeerden van HHM en de commandant te Wezel aan het magazijn aldaar is geleverd. Voor iedere honderd pond heeft Van Hingen 25 st. ontvangen. Volgens hem zou hem het licent worden gerestitueerd.
Dit verzoek zal om informatie en advies naar konvooimeester Jan van den Berch te Nijmegen worden gestuurd. Het gaat er met name om of de suppliant het genoemde licent op de kaas niet te hoog in rekening heeft gebracht en daarbovenop de 25 st. heeft ontvangen.