04/05/1630, 8

04/05/1630, 8

81 Eijsinga maakt bekend dat de Admiraliteiten in het Noorderkwartier , te Amsterdam en Dokkum onderling een regeling hebben getroffen inzake de recherche van de goederen in uitgaande schepen door het Kanaal van Texel [Marsdiep] en Het Vlie.
De aanwezige gecommitteerden van de Admiraliteit te Amsterdam eisen dat de beraamde regeling op schrift wordt gesteld om na deze te hebben gezien, te handelen naar behoren.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.