04/05/1630, 9

04/05/1630, 9

91 HHM lezen de op 3 en 8 april bij HHM ingediende verzoeken van Charles de Latheur en Philippe Calandrini om betaling van 4.000 gld. die door de ambassadeur op 15 maart per wissel in Venetiƫ zijn getrokken.
HHM machtigen ontvanger-generaal Doublet nogmaals de wisselbrief te accepteren en de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier te verzoeken opdracht te geven tot betaling. Dit mag in mindering worden gebracht op de ordinaris en extraordinaris consenten.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.