04/05/1630, 11

04/05/1630, 11

111 In de vergadering compareert ambassadeur Guzzoni. Hij heeft HHM gelukgewenst met de zege over Olinda en Pernambuco. Hij bericht verder over de oorlogssituatie tussen de koning van Frankrijk en de hertog van Mantua in het markizaat van Saluzzo, alsmede over de vorderingen van de kardinaal. De generaal was met het leger van Venetianen naar Mantua gemarcheerd om een invasie het hoofd te bieden. Gegeven de omstandigheden roept Guzzoni HHM op in Nederland iets tegen de koning van Spanje te ondernemen. Verder maakt HHM de ambassadeur bekend dat de republiek heeft besloten om in het gebied van Emden in Oost-Friesland twee regimenten van elk tweeduizend koppen te lichten. Hij verzoekt HHM deze troepen gedurende het werven onder hun bescherming te nemen en inscheping in de havens en op de rivieren van deze provincie toe te laten volgens de propositie2.
De propositie luidt als volgt. De republiek Venetië zet zich geheel in voor het publieke belang en heeft met het oog daarop besloten het leger te vergroten. Er is opdracht gegeven tot de lichting van twee regimenten van tweeduizend soldaten elk, in die landen die het vertrouwen genieten van de republiek Venetië. Wanneer ze slagen in hun opzet, zal dat voordelen hebben, ook voor de Heren Staten. Het volk zal worden gelicht in Emden. Venetië vertrouwt op steun van HHM en hoopt op bereidheid om de in het Land van Emden voor deze dienst gelichte troepen bescherming te laten genieten van hun grenzen, alsmede op de verlening van sauvegardes door deze staat ten behoeve van de inscheping op de rivieren en in de havens van deze provincies. Guzzoni betuigt namens de republiek Venetië affectie aan de Staten Generaal, niet alleen met het oog op de gezamenlijke belangen maar vanwege de wederzijdse band tussen de twee staten en hun inzet voor de publieke vrijheid.
President Eysinga bedankt de ambassadeur voor de felicitaties, alsmede voor de getoonde genegenheid van de republiek Venetië. De lichting van soldaten zal worden besproken met Z.Exc. en de resolutie naar aanleiding daarvan zal aan de ambassadeur worden bekendgemaakt. De gedeputeeren van Friesland en Groningen verklaren bij voortgang van de lichting de mening van hun principalen te willen polsen over de inscheping en de plaats van samenkomst, alvorens hierover iets te besluiten.

1 Deze resolutie is gedeeltelijk door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
2 Geïnsereerd in S.G. 3189. De tekst is ook gedrukt: Aitzema, S. & O. kwarto III, 184-185/folio I, 1017 (met een Nederlandse vertaling).