08/05/1630, 2

08/05/1630, 2

2 HHM lezen het conceptplakkaat conform de resolutie van HHM van 3 mei. Daarin wordt de ingezetenen van deze landen verboden om ofwel van de Infanta of van de koning van Spanje paspoorten te verkrijgen voor de vaart in Spanje of Portugal. Ook is sprake van een algemeen verbod om op die landen te varen en met de ingezetenen daarvan handel te drijven.
Er wordt geen beslissing genomen. Door de gedeputeerden van Holland wordt een kopie gemaakt ter bespreking met hun principalen .