08/05/1630, 8

08/05/1630, 8

8 HHM lezen de memorie van de hertog van Simmeren, broer van de koning van Bohemen. Hij verzoekt HHM hem enige tijd van een jaarlijks onderhoud te voorzien, totdat hij kan beschikken over hetgene hem toekomt, dat hem door de keizer en de koning van Spanje wordt onthouden.
HHM verklaren dat hun genegenheid voor de hertog ten spijt, de situatie van het land het niet toelaat op zijn verzoek in te gaan.