08/05/1630, 12

08/05/1630, 12

12 De gedeputeerden van Overijssel hebben ter vergadering op speciale last van hun principalen bekendgemaakt dat HHM ermee instemmen de ingezetenen van de niet-versterkte stadjes en het platteland van het graafschap Zutphen naar voorgaand advies van de RvS d.d. 27 maart te ontlasten van de betaling van licenten over de waren die zij uit de versterkte steden halen. Nu de steden Oldenzaal, Groenlo, Wezel en andere plaatsen weer voor deze staat gewonnen zijn, verzoeken zij het licent van hetgeen zij uit de versterkte steden in Twente voor hun eigen behoefte halen, ook af te schaffen. Zij verzoeken voor de stad Oldenzaal gelijkstelling met Twente. Ter voorkoming van alle fraude zijn ze bereid om de Twentse dorpen en plaatsen naar een zekere lijst te reguleren.
HHM zullen alvorens hierover te besluiten het advies van de RvS inwinnen.