10/05/1630, 1

10/05/1630, 1

1 Essen en Van der Dussen hebben het ondertekende verbaal1 over hun lotgevallen in Friesland ingediend.

1 Dit verbaal is gepubliceerd in: Kronijk H.G. XXVIII (1872) 449-479.