10/05/1630, 12

10/05/1630, 12

12 Lazarus Thomassen en de weduwe van de Middelburgse schippers Hubrecht Cornelisz. en Joris Jansz. verzoeken met intercessie van de gedeputeerden van de provincie Zeeland een aanvulling op hetgeen hun nog toekomt over het transport van de ruiters van Mansfeld vanuit Frankrijk naar hier.
De supplianten zullen, evenals vele andere ingezetenen van deze landen, geduld moeten betrachten totdat voor deze en soortgelijke achterstallige betalingen geld uit Frankrijk komt. Hierop wordt door de ordinaris en extraordinaris ambassadeurs al geruime tijd bij de koning van Frankrijk aangedrongen.