10/05/1630, 15

10/05/1630, 15

15 Lopes verzoekt onder andere om tweehonderdvijftig ijzeren stukken en achthonderd schippond touwwerk naar Frankrijk te mogen uitvoeren.
Conform de vorige resolutie zal men het advies van de gedeputeerden van de Admiraliteiten van Rotterdam , Amsterdam , Zeeland en het Noorderkwartier inwinnen.