144 resoluties gevonden.


Beperking: Carl Carelsz. van Cracou (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
17/01/1626, 7
Carl van Cracou heeft de eed afgelegd op de op 20 dec.
19/01/1626, 10
Cracou krijgt een voorschot van een derde deel van het eerste jaar
20/05/1626, 17
Cracou schrijft d.d. Elseneur .. april Datum niet ingevuld. over zijn aankomst
25/05/1626, 3
Commies Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 14 mei over zijn
29/05/1626, 5
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 18 mei dat te Lübeck
07/06/1626, 2
Van Cracou is een brief met berichten d.d. Elseneur [Helsingør] 25 mei
07/07/1626, 13
Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 18 mei en Carl van Cracou
07/08/1626, 8
Carl van Cracou , commies in de Sont, schrijft d.d. Elseneur [Helsingør]
08/08/1626, 10
Cracou schrijft d.d Elseneur [Helsingør] 16 juli. Vereist geen resolutie.
10/08/1626, 8
Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli. Vereist geen resolutie.
14/08/1626, 15
Van commies Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli ontvangen.
05/09/1626, 16
Van Carel van Cracou zijn twee brieven d.d. 9 en 19 aug.
10/09/1626, 10
Van Carl van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug.
12/09/1626, 15
De Amsterdamse Admiraliteit antwoordt d.d. 8 sept. op het schrijven van HHM
01/10/1626, 12
Cracou mag komende winter naar de Republiek komen om zijn particuliere zaken
10/10/1626, 12
Naar aanleiding van het op 19 sept. ontvangen schrijven van de Zweedse
23/10/1626, 1
Van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 10 okt. ontvangen. Behoeft
02/11/1626, 1
Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 oktober. Zijn berichten behoeven geen resolutie.
16/11/1626, 1
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 29 oktober. Vereist geen resolutie.
25/11/1626, 11
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 14 november. Vereist geen resolutie.
28/11/1626, 8
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 5 nov. over de wijze
19/12/1626, 8
Carl van Cracou meldt ter vergadering de door hem verkregen opschorting van
23/12/1626, 15
Van Carl van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 23 nov.
29/01/1627, 6
Het traktement van Carl van Cracou van 800 gld. en 150 gld.
30/01/1627, 2
Commissaris Carl van Cracou wordt, na zijn nadere verzoek, wegens zijn goede
01/02/1627, 8
In zijn remonstrantie geeft Carl van Cracou te kennen dat de prins
02/02/1627, 5
In zijn memorie heeft Carl van Cracou voorgesteld de schepen naar de
16/03/1627, 11
Conform de resolutie van 1 februari wordt aan de Deense prins geschreven
17/03/1627, 2
Commies Cracou is ter vergadering ontboden en heeft de voor de prins
12/05/1627, 7
HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d.
19/05/1627, 4
Carl van Cracou schrijft d.d. 10 mei. De heren van Holland zullen
22/05/1627, 10
Naar aanleiding van de op 19 mei ontvangen brief van Carl Carlssen
09/06/1627, 12
HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d.
11/06/1627, 6
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 2 juni behoeft
03/07/1627, 9
Naar aanleiding van een brief van Cracou d.d. de Sont 20 juni
02/08/1627, 10
Carel van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 2 en 3 juli met
07/08/1627, 18
In een door brieven van de commissaris in de Sont ondersteund rekest
11/08/1627, 4
Een kopie van een brief van Carl van Cracou d.d. 14 juli
18/08/1627, 9
Een brief van Carl Carlssen van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 28 juli
24/08/1627, 6
Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 6 augustus. Omdat geen resolutie
06/09/1627, 12
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 aug. behoeft
08/09/1627, 1
Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug. behoeft geen
13/09/1627, 11
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 aug. behoeft
23/09/1627, 3
HHM nemen geen besluit op de brief van Carl van Cracou d.d.
07/10/1627, 15
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 sept. behoeft
21/10/1627, 6
Ontvangen zijn twee brieven van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 6 en 30
22/10/1627, 10
Een brief van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 5 okt. zal aan Z.Exc.
25/10/1627, 9
Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 okt. behoeft
29/10/1627, 4
Een brief met mededelingen van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 19
06/11/1627, 6
HHM schrijven de gezanten naar Zweden en Polen met de koning van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten