407 resoluties gevonden.


Beperking: Karel I (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
03/01/1626, 17
Wouter Hermansz. verzoekt betaling voor zijn reis op Engeland waarbij hij het
13/01/1626, 5
Rantwijck , Noortwijck en Beaumont rapporteren dat de afgezanten van de Engelse
15/01/1626, 5
Halewyn en Matelief gaan op verzoek van de afgezanten van de Engelse
06/02/1626, 10
Ter vergadering verschijnt de prins van Oranje . Op zijn advies wordt
12/02/1626, 9
De commissaris van de koning van Groot-Brittannië heeft vernomen dat de lening
13/02/1626, 13
Noortwijck stuurt d.d. Utrecht 11 feb. een aan hem gerichte brief van
14/02/1626, 7
Aangezien zijn brief van 17 jan. pas op 11 feb. is ontvangen,
16/02/1626, 9
HHM hebben twee brieven van Joachimi ontvangen d.d. 6 en 7 jan.
19/02/1626, 7
Matelieff en Oosterzee rapporteren dat Sackeville Crouw en Philippe Calandrini hebben verklaard
23/02/1626, 3
Louijs de Geer verzoekt aflossing van 400.000 gld. plus de rente, op
23/02/1626, 4
Mibassen schrijft d.d. Calais 13 feb. over verschillende zaken waaronder het aan
07/03/1626, 7
Aangevoerd wordt dat de Bewindhebbers van de VOC Coen weer naar Oost-Indië
10/03/1626, 6
Joachimi moet de in Engeland verblijvende Engelse officieren ontbieden en aanzeggen dat
11/03/1626, 2
De koning van Engeland schrijft of HHM Melis Heynes toestemming willen geven
12/03/1626, 6
Balthasar Coimans , koopman te Amsterdam, krijgt voorschrijven aan Buckingham en Joachimi
13/03/1626, 7
De RvS meent dat het eergisteren gedane verzoek van de koning van
14/03/1626, 4
Joachimi schrijft d.d. Londen 3, 4 en 11 feb. over onder meer
16/03/1626, 1
Courtmeester Edward Misselden compareert en voert aan dat de Engelse koning hem
20/03/1626, 4
Thomas de Wit c.s. krijgen voorschrijven aan de Raad van de koning
21/03/1626, 16
De gezant van de landgraaf van Hessen Wolffen is, na te zijn
23/03/1626, 12
Noortwyck voert aan dat de in december gesloten alliantie met de koningen
24/03/1626, 1
Het achtste artikel van de op 7 sept. 1625 gesloten alliantie met
24/03/1626, 5
Calandrini heeft de vier nieuwe Engelse regimenten betaald, maar maakt bezwaar tegen
26/03/1626, 3
Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 687. In
28/03/1626, 15
Cats en Beaumont doen verslag van hun overleg met Z.Exc. inzake de
30/03/1626, 3
Ter vergadering verzoekt Eduward Misselden HHM een besluit te nemen over de
01/04/1626, 1
Aissema schrijft d.d. Hamburg 11 maart en stuurt het antwoord mee van
04/04/1626, 15
Opnieuw besproken wordt de 26 maart ontvangen brief van de koning van
06/04/1626, 7
Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 18 maart met het verzoek ook de
08/04/1626, 12
Het nog ontbrekende tapijt dat deel uitmaakt van de verering voor de
16/04/1626, 13
Z.Exc. heeft laten weten dat Joachimi heeft geschreven over de wens van
01/05/1626, 16
Conform de resolutie van 25 april hebben de gecommitteerden van HHM de
03/05/1626, 2
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Joachimi schrijft
04/05/1626, 1
Ter vergadering verschenen zet Carleton krachtens het schrijven van de koning d.d.
06/05/1626, 12
De RvS adviseert d.d. 5 mei naar aanleiding van de op 4
08/05/1626, 11
Met Carleton zijn de diverse akten van agreatie van het 9 dec.
23/05/1626, 13
Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 695-96. De
25/05/1626, 11
Rantwyck en andere gedeputeerden van HHM hebben verslag gedaan van de nadere
26/05/1626, 5
HHM hebben gesproken over de op 22 mei ontvangen brief van de
27/05/1626, 5
Huigens en Stavenisse melden ter vergadering dat de RvS over de op
12/06/1626, 1
Sackville Crow , dienaar van de hertog van Buckingham , heeft de
18/06/1626, 1
Naar aanleiding van de brief van de RvS d.d. 16 juni hebben
20/06/1626, 21
Alouisi Contareni en Georgi Georgi , ambassadeurs van Venetië, compareren. Eerstgenoemde heeft
22/06/1626, 7
De RvS zal beslissen over een brief d.d. 3 juni waarin de
22/06/1626, 14
Joachimi schrijft d.d. Londen 18 juni dat Jan Aventrot de Karel I een middel aan de hand wil
25/06/1626, 1
Z.Exc. is, na het aanvankelijke overleg met de gecommitteerden, in de vergadering
27/06/1626, 24
Met Paul de Wilm is afgesproken dat hij de koning van Denemarken
14/07/1626, 4
HHM hebben de brieven van de Britse koning d.d. 13 juni en
16/07/1626, 18
Op voorstel van Z.Exc. is besloten aan Joachimi te schrijven de koning
17/07/1626, 1
Het concept van de brief aan de magistraat van Amsterdam inzake Barent

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten