130 resoluties gevonden.


Beperking: Ferdinand II (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 9
Essen , Haersolte en Schaffer , met de nu afwezige Noortwyck gecommitteerd
07/08/1626, 12
Ambassadeur Giorgio Giorgi compareert en feliciteert HHM met de inname van Oldenzaal
21/08/1626, 12
Op credentie van de prins van Transsylvanië d.d. Corona 18 april compareert
26/08/1626, 3
HHM hebben het ontwerp van het aan de gezant van Bethlen te
13/10/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De gedeputeerden
06/04/1627, 3
Van orateur Haga zijn twee brieven van 13 en 26 jan. ontvangen.
18/06/1627, 6
De keizer en Wallenstein is toegestaan tegen Bosch' licent veertig merries uit
30/08/1627, 11
Vosbergen meldt dat Z.Exc. in zijn antwoord aan de Deense koning het
31/08/1627, 1
De keurvorst van Brandenburg schrijft d.d. Koningsbergen [Kaliningrad] 5/15 juli. Hij verzoekt
24/11/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Duijck overhandigt
13/01/1628, 1
Secretaris Huigens adviseert namens de RvS over Oost-Friesland . Het staatse leger
14/01/1628, 2
De afgevaardigden van Groningen brengen enkele van Ernst Casimir ontvangen berichten te
26/01/1628, 9
De gedeputeerden te Emden schrijven 6/16 jan. waarbij zij een brief De
01/02/1628, 6
De twee missiven van iemand van vijandelijke zijde waarin Casper en Theunis
19/02/1628, 3
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 feb. over de
28/02/1628, 8
Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 27 dec. 1627 over de afsluiting
03/03/1628, 14
Carleton compareert en dient een propositie in. De in het Frans gestelde
10/03/1628, 12
Ambassadeur Soranzo compareert. Hij bericht dat zijn republiek Venetië een goede verstandhouding
16/03/1628, 14
Maarschalk Spierinck compareert en verzoekt in een propositie opnieuw om de executie
01/04/1628, 2
HHM gaan akkoord met het conceptantwoord Dit in het Frans gestelde concept
06/04/1628, 12
Z.Exc. meent dat men generaal Wallenstein moet schrijven opdat generaal Reael wordt
04/06/1628, 2
HHM arresteren het concept van de brief aan de keizer inzake de
06/06/1628, 13
HHM stemmen in met het opschrift van de brief voor de keizer
13/06/1628, 5
De binnengekomen Maximiliaen , vrijheer van Batenburch, en dr. Maerten Vermeer dienen
15/06/1628, 9
HHM ontvangen een geloofsbrief van Friedrich , hertog van Sleeswijk-Holstein, voor Theodorus
19/06/1628, 6
HHM ontvangen een brief van Ernst Casimir d.d. Bellingwolde 13/3 juni, een
24/06/1628, 5
De RvS adviseert d.d. 22 juni over de twee aan Z.Exc. en
09/07/1628, 5
De raadpensionaris bericht over een brief van generaal Reael d.d. Praag 17
19/07/1628, 16
HHM ontvangen een credentie van de Kleef se regering d.d. Emmerik 14
29/07/1628, 17
Pallen Rosecrants compareert en zegt een gunstig antwoord te hebben verwacht op
10/08/1628, 3
HHM nemen kennis van een brief waarin resident Aissema d.d. Hamburg 18
13/08/1628, 2
Admiraal Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 26 juli de brief van HHM
17/08/1628, 5
De RvS adviseert d.d. 10 aug. over de brief van graaf Ulrich
18/08/1628, 1
Schaffer bericht het gisteren gedane verzoek van Lansloot te hebben besproken met
28/08/1628, 10
Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 5 aug. dat de keizer en zijn
02/09/1628, 17
De RvS adviseert d.d. 1 sept. over de op 28 aug. in
16/09/1628, 4
In een ongedateerde brief met bijlagen bericht de heer van Dyden vanuit
22/09/1628, 6
De heer van Dyden bericht d.d. Emmerik [Emmerich] 18 sept. overtuigd te
26/09/1628, 18
Joannes Retzer bericht d.d. Emmerik 16 sept. enkele soldaten naar de richter
27/09/1628, 9
Noortwijck en Schaffer berichten de remonstrantie van de vrienden van de door
30/09/1628, 8
De RvS adviseert d.d. 28 sept. over het per brief ingediende verzoek
02/10/1628, 16
De binnengekomen secretaris Huigens bericht namens de RvS dat deze de op
07/10/1628, 28
Conform de resolutie van 12 sept. bericht thesaurier-generaal Van Goch over de
11/10/1628, 2
Resident Aissma bericht d.d. Hamburg 29 sept. het volgende: I Op last
12/10/1628, 12
HHM resumeren de brief van resident Aissma en de uit het bericht
19/10/1628, 5
Z.Exc. stelt HHM op de hoogte van een brief van agent Bilderbeeck
20/10/1628, 4
De RvS adviseert d.d. 14 okt. over de brief van Dieden .
29/10/1628, 1
De afzonderlijke afgevaardigden van de stad Emden en van de boerenstand hebben
15/11/1628, 12
De RvS adviseert d.d. 14 nov. over de op 19 okt. aan
15/11/1628, 15
Beaumont en Ploos berichten conform de resolutie van 6 nov. over hun

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten