218 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Emmerik* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  emmerik

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 9
compagnie ruiters van ritmeester Charles en ook van het besluit van de regering te Emmerik ... dit ter dispositie van Z.Exc. IX Verzocht wordt om op de schans van Emmerik een gewoon garnizoen
12/02/1626, 4
verzoekt, na het vertrek van het garnizoen uit de stad, provisie te mogen halen uit Emmerik
18/02/1626, 15
dat vanuit Amsterdam een dermate grote hoeveelheid boter en kaas wordt verlicent op Emmerik
26/02/1626, 5
die vorig jaar ruiters van de compagnie van Jan van Hoff van Emmerik [Emmerich]
04/03/1626, 2
Emmerik [Emmerich] mag voor de wederopbouw van de stadsmuur, naast de op 12 sept. 1625 toegestane twee schepen met kalk,
17/03/1626, 7
HHM schrijven op verzoek van Jan Andries van Moerbeeck aan de keurvorstelijke regering van Emmerik
31/03/1626, 9
plaatsen te mogen brengen. Aangezien onlangs nog op paspoort een partij goederen van Emmerik [Emmerich] ... naar Kleef en Goch is vervoerd en ook nog op 25 maart een aantal kooplieden uit Emmerik
08/04/1626, 8
Op aanbeveling van graaf Willem van Nassau mag Cornelis Gerrits Cortpenninck tegen betaling van rechten tien samoreuzen turf uitvoeren naar Emmerik [Emmerich] .
10/04/1626, 8
Abbas verklaart ter vergadering dat graaf Willem van Nassau in Emmerik
14/04/1626, 4
en de prins van Polen van Keulen naar Emmerik [Emmerich] te vervoeren en aldaar voorlopig te kelderen.
09/05/1626, 7
Het verzoek van Anthonette Vogel uit Gennep, om vanuit Boxmeer hop naar Emmerik [Emmerich] en Rees te mogen vervoeren, is afgewezen.
15/05/1626, 2
, weduwe van Cornelis Snaters , verzoekt hop van Boxmeer naar Emmerik
16 /05/1626, 11
Op verzoek van de weduwe van kolonel Utenhove zal aan de magistraat van Emmerik [Emmerich] worden geschreven gunstig te beslissen
16 /05/1626, 18
hij moet doen en laten inzake de toelating van voedsel en dergelijke voor de rondom Emmerik [Emmerich] ... de commissaris niet voortdurend in Emmerik aanwezig is, vraagt de graaf zich af of hij geen aantekening
20/05/1626, 5
ongeveer drieduizend pond hop van Boxmeer naar Emmerik [Emmerich] of Rees te vervoeren.
27/05/1626, 4
Naar aanleiding van een door Rumen overhandigde memorie zal de gouverneur te Emmerik ... niet toe te staan dat de lutherse predikant Bernhardus Gilenius in Emmerik
27/05/1626, 8
Huigens en Stavenisse brengen ook naar voren dat te Emmerik [Emmerich] en ... desnoods op gezag van de gouverneur van Emmerik die daarover ook een schrijven zal ontvangen.
10/06/1626, 17
klacht op te stellen en in te dienen. Stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] zal worden
11/06/1626, 8
Het stadsbestuur van Emmerik [Emmerich] schrijft d.d. 5 juni met het verzoek de huislieden die zich in de omgeving in veiligheid
02/07/1626, 8
van dennenhout tezamen met driehonderd sparren naar Emmerik [Emmerich] vervoeren.
04/07/1626, 12
Griethausen , de plattelandsbewoners omtrent Rees en de weduwe van Loe , verzoeken uit Emmerik
10/07/1626, 4
vier mud zout en drie kinnetjes zeep te halen uit Emmerik [Emmerich] of Rees .
16/07/1626, 6
is verzocht om teruggave van de van de burgers van Essen door het garnizoen van Emmerik ... In een andere memorie klaagt Rumen uit naam van de keurvorst over het garnizoen te Emmerik dat
16/07/1626, 12
worden vanwege de grote dagelijkse onkosten die hij heeft in het gouvernement van Emmerik [Emmerich] .
16/07/1626, 13
, wonend in De Duffel, mag uitsluitend tot onderhoud van haar grote familie uit Nijmegen , Emmerik
18/07/1626, 7
katoen te mogen aanschaffen in Amsterdam of Emmerik [Emmerich] . De RvS dient te adviseren.
21/07/1626, 12
te Emmerik [Emmerich] en Huissen onderzoeken en daarover advies uitbrengen aan HHM.
25/07/1626, 11
Emmerik [Emmerich] verzoekt zowel voor het corps de garde tien Ć  twaalf samoreuzen met turf als voor de bouw van
27/07/1626, 14
vrouwe van Spaldorp , conform het advies van de RvS, toegestaan uit Nijmegen , Emmerik
27/07/1626, 15
In een memorie klaagt Rumen uit naam van de Brandenburgse regering dat ondanks een verbod te Emmerik
27/07/1626, 17
De instructie voor Nispen en Brienen teneinde conform de resolutie van 21 juli in Emmerik [Emmerich] ,
30/07/1626, 9
Doublet zal Nispen 300 gld. voorschieten voor zijn reizen naar Emmerik [Emmerich] en elders vanwege de muntfraude te Huissen .
31/07/1626, 14
behoeften voor de colleges en kamers van de keurvorst te Emmerik [Emmerich] , gaan naar de RvS voor advies.
07/08/1626, 14
steden voorzien van een garnizoen van HHM, zoals Emmerik [Emmerich] en Rees , op dezelfde ... lossen te Schenkenschans ['s-Gravenwaard] , Emmerik of Rees dan mag dat, op voorwaarde
08/08/1626, 16
De RvS laat in zijn advies weten dat Emmerik [Emmerich] vorige jaar tien samoureuzen met turf voor de ... licent, invoeren. HHM besluiten ook conform het advies van de RvS dat Emmerik uit Amsterdam vijftig
13/08/1626, 1
De magistraat van Emmerik [Emmerich] wordt toegestaan een schip met kalk voor de bouw van de stadsmuur voor driekwart vrij uit de Republiek te laten komen.
13/08/1626, 10
Nispen schrijft d.d. Emmerik 11 aug. over hetgeen hem en Brienen te Emmerik [Emmerich]
18/08/1626, 6
Inzake de ceremoniƫle processies te Emmerik [Emmerich] adviseert de RvS d.d. 31 juli niet de geestelijken
27/08/1626, 9
vanwege de geleden grote schade toe te staan op een lijst koren uit Emmerik
02/09/1626, 12
24, 12 en 12 tolvoeder wijn te vervoeren van Keulen naar Emmerik [Emmerich] onder waarborg
04/09/1626, 6
hem vanwege de lasten van zijn functie te Emmerik [Emmerich] nog 100 gld. per maand uit de contributies
05/09/1626, 9
wordt geacht omdat daar voldoende voorraad is; ten derde, dat over de wijn voor Emmerik
21/09/1626, 9
De weduwe van kolonel Utenhoven krijgt voorschrijven aan de magistraat te Emmerik [Emmerich] opdat zij, als dat is beloofd,
22/10/1626, 19
Van de keurvorst van Brandenburg is een schrijven d.d. 15 aug. ontvangen en ook diens raden te Emmerik
16/11/1626, 4
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik 9 november. Zij sturen een aan hen gerichte memorie ... mee van de keurvorstelijke raden te Emmerik [Emmerich] . Die behandelt zowel de voedselvoorziening
02/12/1626, 11
, Emmerik [Emmerich] , Rees of Gennep mogen doorvaren, maar moeten daar
05/12/1626, 8
ten behoeve van zijn compagnie veertig last haver vrij van konvooi naar Emmerik
12/12/1626, 4
Werkmeester Wijbolt Rembolt zal van de RvS betaling ontvangen voor de door hem in Emmerik [Emmerich]
15/12/1626, 6
De stad Emmerik [Emmerich] mag tegen betaling van licent tien samoreuzen met turf uit de Republiek halen.
02/01/1627, 13
Van de Kleef se raden is een brief ontvangen waarin zij vragen de wijn die nu in Emmerik [Emmerich] is

Volledige tekst Meer opties..