407 resoluties gevonden.


Beperking: Karel I (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
02/03/1627, 14
Conform het advies van de RvS van 27 feb. wordt de Schotse
27/03/1627, 10
Joachimi schrijft d.d. Londen 3 maart dat de koning verzoekt de compagnie
30/03/1627, 16
Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. naar aanleiding van de op 27 maart ontvangen
31/03/1627, 17
In een brief d.d. 30 november 1626 beveelt de koning van Groot-Brittannië
22/04/1627, 10
Agent Mibassen schrijft over ongeveer vijftien Duinkerkers in de Golf van Biskaje
28/04/1627, 9
Kapitein George Fleedwood verzoekt voorschrijven aan de koning van Groot-Brittannië om schadeloosgesteld
04/05/1627, 14
De koning van Denemarken schrijft d.d. Stade 6 april. Hij verleent credentie
22/05/1627, 1
De koning van Groot-Brittannië schrijft d.d. 4 april ten gunste van kapitein
04/06/1627, 11
Aelbert Balthasar Barents verzoekt de koning van Denemarken duizend centenaar buskruit, driehonderdduizend
04/06/1627, 12
De koning van Groot-Brittannië schrijft ten gunste van Mongo Hamilton , opdat
04/06/1627, 14
De memorie van de administrator van Maagdenburg is gelezen, alsmede het conform
05/06/1627, 10
De RvS meldt dat de magazijnen van de frontiersteden zijn bezocht. De
12/06/1627, 9
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 9 juni dat enkele kooplieden en
18/06/1627, 4
De kwestie van de verzochte uitvoer van buskruit voor de Engelse koning
21/06/1627, 7
De koning van Groot-Brittannië schrijft d.d. Westminster 17 april ten gunste van
24/06/1627, 2
Carleton , extraordinaris ambassadeur van Groot-Brittannië, toont zijn credentiebrieven en dient zijn
24/06/1627, 3
Rantwyck , Pauw en Vosbergen zijn gisteren in conferentie geweest met Carleton
25/06/1627, 2
Z.Exc. vraagt of HHM vasthouden aan hun resoluties van 18 dec. 1626
26/06/1627, 11
Luitenant-kolonel Sir Jean Proude verschijnt ter vergadering. Aangezien de Engelse koning hem
28/06/1627, 11
De binnengekomen secretaris Junius meldt dat luitenant-kolonel Proude vanmorgen bij Z.Exc. is
29/06/1627, 2
De president meldt dat Z.Exc. ter overweging geeft of men niet zou
29/06/1627, 9
Na verzochte audiëntie is Carleton ter vergadering verschenen. In een propositie verklaart
01/07/1627, 13
De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. HHM bespreken
03/07/1627, 7
De koning van Groot-Brittannië en de hertog van Buckingham schrijven beide ten
04/07/1627, 1
Culenborch , Pauw , Vosbergen en Hertevelt berichten over hun conform de
05/07/1627, 6
Conform de vanmorgen genomen resolutie zijn de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië
10/07/1627, 1
Na hervatting van de resolutie van gisteren is besloten de inhoud daarvan
10/07/1627, 24
Georg Friedrich markgraaf van Baden, verzoekt vanuit zijn hoofdkwartier te Boizenburg d.d.
11/07/1627, 1
Soranzo vraagt of het de bedoeling is dat hij naar Venetië schrijft
11/07/1627, 2
Culemborg , Noortwyck en Pauw zullen de conform de resolutie van gisteren
12/07/1627, 10
Ambassadeur Carleton verzoekt in een memorie afgifte van de op 26 dec.
14/07/1627, 1
Griffier Goch bericht dat Mordiaen hem drie gesloten brieven van de koning
22/07/1627, 17
Burgemeesters en raad van Hamburg schrijven d.d. 27 juni met verzoek tot
02/08/1627, 14
Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 707. Carleton
03/08/1627, 7
Joachimi antwoordt d.d. 29 juli op de apostille van HHM d.d. 11
05/08/1627, 1
Catz vervolgt zijn mondeling verslag [van gisteren] en zal dit op schrift
15/08/1627, 2
Duijck meldt dat ambassadeur Carleton hem heeft bericht dat George Brahe en
16/08/1627, 1
Joachimi wordt geschreven de heren Brahe en Thomassen , gezanten ter bevordering
21/08/1627, 2
Kapitein Jan Janssen Kerckhoff verzoekt betaling van de proviand van 27 Engelse
30/08/1627, 10
Vosbergen , teruggekeerd van het leger, bericht dat Z.Exc. en de gedeputeerden
06/09/1627, 10
Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 14 en 24 aug. ontvangen. Hij
10/09/1627, 5
HHM lezen het rekest van de reders van negen boeiers die van
10/09/1627, 6
Deze resolutie is in zowel S.G. 53 als S.G. 3906 ingeschreven. Carleton
10/09/1627, 15
De gisteren ontvangen brief van resident Aissema is nader behandeld. Aangezien de
12/09/1627, 3
HHM lezen de gisteren door Carleton geschreven brief met zijn propositie van
15/09/1627, 5
Carleton verschijnt ter vergadering met een antwoord De in het Frans gestelde
20/09/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De gecommitteerde
21/09/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Conform de
22/09/1627, 6
De erfgenamen van Berck antwoorden dat de papieren van zijn legatie nog
23/09/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De RvS

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten