130 resoluties gevonden.


Beperking: Ferdinand II (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
12/07/1629, 1
Ontvangen zijn een missive van de gedeputeerden te velde d.d. 10 juli
16/07/1629, 1
Gedeputeerden te velde Eysinga en Jensma compareren en delen, krachtens hun geloofsbrieven
17/07/1629, 5
Op het verzoek van Philips de Flines , koopman te Amsterdam, ondersteund
20/07/1629, 13
In afwezigheid van Ploos en Haersolte , herhaalt Noortwyck ten overstaan van
21/07/1629, 24
HHM lezen het vandaag opgestelde advies van de RvS op het voorstel
31/07/1629, 8
HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 30 juli op de
02/08/1629, 20
President Clant wordt gemachtigd het besluit dat aan de graaf zu Schwarzenberg
28/08/1629, 3
Ontvangen is een brief van Oosterwyck d.d. Venetiƫ 10 aug. met een
30/08/1629, 7
Op het herhaalde verzoek en de aanmaning van Guzzoni , ambassadeur van
01/09/1629, 16
Ontvangen is een brief met een bijlage met berichten van de gedeputeerden
08/09/1629, 10
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 7 sept. op de
21/09/1629, 9
Ter vergadering compareren de gedeputeerden van Wezel . Ze delen HHM de
19/10/1629, 3
HHM lezen het op 13 okt. opgestelde advies van de RvS op
24/10/1629, 2
Ter vergadering compareren Von Plessen en Ronsdorff , raden van de koning
08/11/1629, 8
De ontboden ontvanger-generaal wordt de verklaring van het Kwartier Veluwe bekendgemaakt, dat
10/11/1629, 4
Z.Exc. heeft ten overstaan van de vergadering de inhoud van de aan
14/11/1629, 2
HHM bestuderen de brief d.d. 1 nov. van graaf Jan van Nassau
23/11/1629, 9
Noortwijck meldt dat ambassadeur De Beaugij hem verteld heeft dat de koning
06/12/1629, 13
Op het verzoek van ritmeester Boyo Ocko van der Wenge stemmen HHM
09/12/1629, 1
Gelezen is het antwoord van de RvS d.d. 8 dec. op de
21/01/1630, 8
Vosbergen geeft HHM kennis van een uittreksel uit een brief d.d. 31
25/01/1630, 5
Tienhoven heeft HHM bekendgemaakt dat agent Bilderbeeck van plan is naar zijn
29/01/1630, 16
Eysinga voert aan dat Gerardt Mars , gecommitteerde van de graaf van
29/01/1630, 17
Rantwyck en andere gedeputeerden van HHM hebben conform de resolutie van 26
05/02/1630, 20
Haersolte heeft uiteengezet dat agent Van der Veecke aan Z.Exc. en aan
07/02/1630, 20
Vosbergen rapporteert conform de resolutie van HHM van 5 feb. te hebben
13/04/1630, 10
In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS resumeren HHM het advies van
19/04/1630, 20
HHM lezen de memorie van Sixtus van Amama , afgezant van de
30/04/1630, 18
Naar aanleiding van de remonstrantie van Agnes Ripperda , echtgenote van de
08/05/1630, 8
HHM lezen de memorie van de hertog van Simmeren , broer van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten