218 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Emmerik* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  emmerik

Zoekopdracht aanpassen
05/07/1628, 4
In een aan de Kleefse regering te Emmerik [Emmerich] ingediend rekest meldt Jan van ... van 500 rijksdaalder tegoed te hebben. Hij verzoekt de commandant van Emmerik of
18/07/1628, 1
zoals die was. De Raad adviseert agent Heimbach te overreden naar Emmerik [Emmerich] ... aan de commandanten van Emmerik , Rees en Ravenstein worden geschreven de katholieke
19/07/1628, 16
HHM ontvangen een credentie van de Kleef se regering d.d. Emmerik 14 juli voor Johan Diertfhene ... heeft op 13 mei uit Koningsbergen [Kaliningrad] aan de regering te Emmerik [Emmerich]
28/07/1628, 10
brieven van de keurvorst van Keulen , van de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] ... de commandanten van Emmerik en Rees te schrijven de soldaten, die de luitenant
02/08/1628, 2
en Berg blijven de soldaten van Emmerik [Emmerich] , Rees , Nijmegen ,
03/08/1628, 8
, drost van Huissen in het Land van Kleef. De Kleefse stadhouder en raden te Emmerik
07/08/1628, 9
Johannes Retzer schrijft d.d. Emmerik 30 juli dat de keurvorstelijke raden en ontvanger ... zodat Retzer genoodzaakt is om in Emmerik [Emmerich] te gaan wonen. Ten slotte
08/08/1628, 2
Houge verlenen HHM hem voorschrijven aan de Kleef se regering te Emmerik [Emmerich]
08/08/1628, 10
De kerkelijke colleges en geestelijken van Emmerik [Emmerich] en Rees verzoeken hun religie openbaar en vrij
11/08/1628, 7
HHM hun gouverneurs en commandanten van Emmerik [Emmerich] , Bredevoort , Zutphen ,
19/08/1628, 5
De RvS adviseert d.d. 16 aug. over het op 8 aug. ingediende rekest van de katholieken van Emmerik ... [Emmerich] en Rees . De door HHM aan de jezuïten en katholieke geestelijkheid in Emmerik, ... verzoeken de Raad deze insinuatie zo spoedig mogelijk te laten doen door de commandanten van Emmerik
25/08/1628, 6
commissarissen naar Emmerik [Emmerich] en terug te mogen gaan. HHM vragen hierover advies aan de RvS.
26/08/1628, 20
op 18 juni 1627 door enkele soldaten van de garnizoenen te Grave , Emmerik [Emmerich]
05/09/1628, 4
In een rekest meldt Martyn Nuyts , koopman te Amsterdam, dat de officieren van de licenten te Emmerik ... HHM om de ontvanger en dienaren van de licenten te Emmerik te gelasten hem het lood zonder kosten en
05/09/1628, 8
worden bericht over het aan de Kleef se regering te Emmerik [Emmerich] verleende
13/09/1628, 14
De RvS bericht dat de termijn van drie weken waarbinnen de katholieke geestelijkheid te Emmerik [Emmerich] ... alle openbare kloosters en jezuïtenkerken waarin de katholieke religie wordt uitgeoefend in Emmerik ... de kerken door de gereformeerden in Emmerik en Rees in gebruik worden genomen. De katholieke kerk te
14/09/1628, 3
om uitstel van de voorgenomen retorsie tegen de katholieke geestelijkheid in Emmerik [Emmerich] ... geestelijkheid te Emmerik en Rees zo spoedig mogelijk uit te voeren. Zij antwoorden de (keur)vorstelijke
20/09/1628, 1
De president bericht de brief van commandant Diden aangaande de in Emmerik [Emmerich] aangehouden
26/09/1628, 18
Joannes Retzer bericht d.d. Emmerik 16 sept. enkele soldaten naar de richter in Emmerik
29/09/1628, 13
en het karthuizerklooster bij Koblenz of te gelasten dat de nu in Emmerik [Emmerich] aanwezige
03/10/1628, 3
HHM lezen de remonstrantie van de in Emmerik [Emmerich] aangehouden keizerlijke en (keur)vorstelijke commissarissen ... verzoeken HHM de commandant van Emmerik te schrijven hen vrij te laten. Om belemmeringen door enkele
03/10/1628, 4
De in Emmerik [Emmerich] gevangenzittende Caspar Simonidis Ritz verzoekt een kopie van de resolutie waarin HHM
09/10/1628, 1
hun ondergevolmachtigden, die sinds enkele dagen ook weer naar Emmerik [Emmerich] zijn vertrokken. ... van deze goederen mag ontvangen. Verder laten zij commandant Dyden aan de in Emmerik aanwezige
11/10/1628, 17
De RvS bericht over een aan hem gerichte brief waarin commandant Dyden d.d. Emmerik [Emmerich] 8 okt. het ... volgende schrijft: I In de katholieke kerken in Emmerik [Emmerich] is door gereformeerden gepreekt.
28/10/1628, 6
uit Breberen in het ambt Millen in Gulik door commissaris Rensem in Emmerik
31/10/1628, 14
te vervoeren. Hij heeft hierover 's lands belasting betaald, maar in Emmerik kwam hij
09/11/1628, 9
ondersteund door een aanbevelingsbrief van de Kleef se regering te Emmerik . Commandant Wolff Mislich
11/11/1628, 2
afgedankt, maar dat er een schip boven Rees , een voor het Kalkarse Gat een voor Emmerik
12/11/1628, 1
Otto de Gent en d'Oyen , heer van Dyden, verzoekt d.d. Emmerik [Emmerich] 5 nov. te worden ... Soppenbroeck . Johannes Retzer bericht d.d. Emmerik 3 nov. de volgende punten: ... Ten slotte stelt Retzer voor om in Emmerik , Rees , Gennep en Ravenstein gemene middelen
29/11/1628, 7
In een remonstrantie verzoekt het kapittel van de collegiale kerken te Emmerik [Emmerich] Jan
29/11/1628, 8
De gereformeerden in Emmerik [Emmerich] verzoeken naar aanleiding van het voorstel van de katholieken de kerken aldaar
01/12/1628, 10
beschermheerschap van een door zijn voorouders te Emmerik [Emmerich] opgericht tabernakel. Hij verzoekt ... de katholieke geestelijkheid te Emmerik toebehoren, in het geval HHM de hervorming van de beneficies
05/12/1628, 6
De RvS adviseert d.d. 30 nov. over het verzoek namens de gereformeerde gemeente te Emmerik [Emmerich] ... katholieken hebben gegeven. De commandant te Emmerik schrijft dat er in plaats van ... van de gereformeerde religie. De RvS meent dat de katholieke geestelijkheid te Emmerik
07/12/1628, 5
op 30 nov. op het verzoek aan HHM gepresenteerd namens die van de gereformeerde religie te Emmerik ... religie aldaar hebben gerestitueerd. De beide gedeputeerden van de gereformeerde kerken te Emmerik
12/12/1628, 9
HHM lezen het rekest van het kapittel van de collegiale kerk te Emmerik [Emmerich] , inhoudend
12/12/1628, 11
verlenen waarmee hij de burgers of ingezetenen uit Keulen of hun goederen, komend te Emmerik [Emmerich]
19/12/1628, 12
zullen te Emmerik , Rees , Gennep en Ravenstein gemene middelen worden ... eerste gelegenheid hierheen te sturen om met hen de middelen te beramen die men binnen Emmerik, Rees,
23/12/1628, 15
van Potlitz, van de keurvorst van Brandenburg noch van de Kleef se raden te Emmerik de ... op de verschillende aanspraken en op het invoeren van de middelen op de consumptie te Emmerik
02/01/1629, 2
de vrijlating van de burgers van Gulik [Jülich] die omwille van de contributies in Emmerik
19/01/1629, 15
de keurvorst van Brandenburg of diens regering in Emmerik [Emmerich] baseert. ... en de regering te Emmerik. HHM besluiten de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik
24/01/1629, 8
verlenen HHM hem voorschrijven bij de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich]
06/02/1629, 6
en raden in Emmerik [Emmerich] antwoorden in een missive d.d. Emmerik 27 jan. en enkele
06/02/1629, 7
van het tolhuis, tegen de missive van HHM aan de Brandenburgse regering van Emmerik [Emmerich] ... nogmaals aan de Brandenburgse regering in Emmerik te schrijven dat zij een einde moet maken aan de
15/02/1629, 10
Ontvangen is het antwoord van de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] d.d. 28 dec. 1628 op de brief van
15/02/1629, 11
Verder is nog ontvangen het antwoord van de Kleef se stadhouder en raden d.d. Emmerik 28 dec. ... de maandstaten en de invoering van de gemene middelen te Emmerik [Emmerich] ,
16/02/1629, 16
voor daartegen maatregelen te nemen. HHM zullen de Kleefse stadhouder en raden in Emmerik
20/02/1629, 7
van de invoering van de gemene lopende middelen in Emmerik [Emmerich] , Rees ,
22/02/1629, 12
uit Dülken in Gulik, die in verband met de Gulikse contributies in Emmerik [Emmerich]
03/03/1629, 6
de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] in het geheim het garnizoen van
07/03/1629, 1
noch van de machtiging voor Retzer, want HHM willen de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik

Volledige tekst Meer opties..