457 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Grave* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
02/10/1626, 2
De collecteur van de verponding in 's- Gravenhage verzoekt betaling van de heffing over het huis waarin de
07/10/1626, 1
en in 's- Gravenhage vastzitten. Inzake de gevangenen in Spanje en de Spaanse gevangenen
07/10/1626, 7
Willem Bouwensen Keert de Koeij dat commissarissen de partijen in Amsterdam of in 's- Gravenhage
10/10/1626, 3
de ingewonnen getuigenissen naar 's- Gravenhage te doen sturen en wel zo spoedig mogelijk
14/10/1626, 6
zal worden geschreven hierover met Z.Exc. te spreken. Moulert en ook Besten dienen onmiddellijk naar 's- Gravenhage
17/10/1626, 14
het plakkaat genoemde bedrag in handen te krijgen. De commandanten van Nijmegen en Grave zal worden
22/10/1626, 21
tijdelijk van hun functie te ontheffen. Nadat zij in 's- Gravenhage zijn aangekomen ... zich houden. Zij gaan akkoord met de tijdelijke schorsing tot de aankomst van Z.Exc. in 's-Gravenhage,
23/10/1626, 2
worden bestudeerd wanneer de Directie van de Levantse Handel naar 's- Gravenhage komt.
27/10/1626, 2
naar 's- Gravenhage te sturen, maar dat dit door de gijzeling van de kolonels is verhinderd.
28/10/1626, 4
betaling van zijn schulden te regelen. Na afloop zal hij, omdat hij dat wenst, naar 's- Gravenhage
28/10/1626, 5
dat zij de kapiteins Moulert en Besten zullen opdragen naar 's- Gravenhage
30/10/1626, 1
Sint Hillaire schrijft d.d. Nijmegen 27 okt. ter begeleiding van de naar 's- Gravenhage gezonden ... Anthoni de Rougemont . Van het garnizoen van Grave is een schrijven ontvangen ter begeleiding
02/11/1626, 7
van zijn zaken door bijvoorbeeld een sergeant naar 's- Gravenhage moeten laten geleiden.
05/11/1626, 3
ondernemen, aangezien hij van plan is persoonlijk naar 's- Gravenhage te komen. Het schrijven gaat naar de RvS.
07/11/1626, 1
naar Sluis laten brengen. De in 's- Gravenhage verblijvende Varick ,
07/11/1626, 2
paters uit Bahia de Todos os Santos naar 's- Gravenhage heeft gebracht. Hij neemt aan
07/11/1626, 5
okt. binnen enkele dagen een afvaardiging naar 's- Gravenhage te zullen sturen om te spreken over
10/11/1626, 2
van kapitein Charles , heeft Disdorp en de twee boeren naar 's- Gravenhage
13/11/1626, 9
en onder cautie de in haar rekest gespecificeerde bouwmaterialen naar 's- Gravenhage doen brengen.
17/11/1626, 9
uitvoeren zullen de gedeputeerden ondertussen de graaf van Oost-Friesland toestaan naar 's- Gravenhage
18/11/1626, 1
uit hun midden zouden dan hierover in 's- Gravenhage moeten rapporteren. Ook kan men nog
21/11/1626, 4
van de uitwisseling van de gevangenen. Zij melden onder meer dat de jezuïeten uit Grave hun rantsoen
24/11/1626, 1
Gisteravond is Z.Exc. teruggekeerd in 's- Gravenhage . Rantwyck , Noortwyck , Beaumont
25/11/1626, 2
genoodzaakt is zich in dit jaargetij naar 's- Gravenhage te begeven om rechtstreeks met
25/11/1626, 4
voor het transport van Nicolaes van Varick en Anthoni Rougemont naar 's- Gravenhage
29/11/1626, 2
HHM zullen de deputatie te Emden schrijven onmiddellijk enkelen uit haar midden naar 's- Gravenhage te
30/11/1626, 2
van de Admiraliteit naar 's- Gravenhage zijn gekomen zal men die morgen over deze zaak horen.
30/11/1626, 5
De aanleg van de lange krib en de hoofden boven Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en bij IJsseloord
30/11/1626, 7
De president brengt naar voren dat de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage verzoekt
01/12/1626, 5
van deze planken uit de stad Grave te halen. De RvS wordt advies gevraagd.
01/12/1626, 9
te Emden zal worden teruggeschreven niet na te laten twee hunner naar 's- Gravenhage
02/12/1626, 11
Arnhem en Grave worden bericht schepen niet verder dan tot Nijmegen, IJsseloord en Grave ... te laten varen. Alleen de vaartuigen die ladingen hebben voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
03/12/1626, 1
Tielerwaard voor het breken van het ijs vanaf IJsseloord tot 's- Gravenwaard en daarvandaan
05/12/1626, 1
uiteen zijn gegaan. Hun extraordinaris gedeputeerden zijn op weg naar 's- Gravenhage .
05/12/1626, 16
hebben gerapporteerd dat het van IJsseloord naar Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vandaar
07/12/1626, 2
Secretaris Severius heeft op 23 okt., nadat het garnizoen te Grave was gemonsterd, door deurwaarder
12/12/1626, 13
het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
17/12/1626, 8
Nu de gedeputeerden te Emden in hun brieven van 4 en 5 dec. hebben geschreven niet naar 's- Gravenhage
19/12/1626, 2
eerst de Rijn meer water krijgt toegevoerd ter hoogte van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
21/12/1626, 6
Ambassadeur Moussa Beeck is gisteren in 's- Gravenhage aangekomen en heeft gelogeerd in een tuinhuis.
21/12/1626, 8
zij hebben gemaakt voor de inspectie van de rivieren bij 's- Gravenwaard en IJsseloord .
22/12/1626, 6
voor uitdieping van beide rivieren bij 's- Gravenwaard en IJsseloord is besloten de RvS ... doen uitvoeren. Het grote hoofd, het schephoofd en de kleine krib bij 's-Gravenwaard
22/12/1626, 7
Culenborch en Noortwyck zullen de Perzische ambassadeur vragen waarom hij naar 's- Gravenhage is gekomen.
23/12/1626, 7
naar de financiële middelen voor de betaling van de rantsoenen is besloten de Raad alvast de in 's- Gravenhage
23/12/1626, 10
- waaronder de 6.000 gld. die te Grave aan rantsoen voor de paters is betaald en
26/12/1626, 2
de VOC te Amsterdam zal worden geschreven overmorgen tolk Marcus naar 's- Gravenhage te sturen. Hij kan dan HHM
30/12/1626, 1
betaling van 264 gld. Dat bedrag hebben zij moeten uitgeven om hun zaak in 's- Gravenhage
31/12/1626, 8
drie maanden naar zijn vrouw en kinderen in 's- Gravenhage te mogen gaan. Segwaert ... Zijn verbanning van drie jaar gaat in na afloop van de twee maanden in 's-Gravenhage.
04/01/1627, 12
De ambtman, burgemeesters, schepenen en raad van Grave klagen d.d. 10 dec. 1626 dat konvooimeester Rijmsdijck
11/01/1627, 2
Op verzoek van de stad Grave zal leidekker Geurt Janssen worden verordend op straffe van verstek

Volledige tekst Meer opties..