190 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Groningen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  groningen

Zoekopdracht aanpassen
25/08/1628, 22
Bruninxs brengt ter tafel dat de burgemeesters en raad van Groningen de in hun stad
31/08/1628, 5
ontstaat echter geen precedent. De heren van Groningen verklaren hiermee niet te kunnen instemmen.
06/09/1628, 4
De heren van Groningen berichten over een brief van de Gedeputeerde Staten d.d. Groningen 20
14/09/1628, 13
land. HHM schorten een besluit hierover op, aangezien Zeeland en Groningen hiertoe niet
16/09/1628, 1
moeten worden betaald aan ontvanger Houffyser te Amsterdam. De heren van Groningen
16/09/1628, 3
Burgemeester Schonenborch en syndicus Winshemius van de stad Groningen compareren ... Op 26 juli hebben de gedeputeerden van de Ommelanden een geschrift tegen de stad Groningen ... Na de insinuatie en de beschikking van HHM is immers de Landdag van Groningen geweest, ... de provincie Groningen in staat zal zijn haar consenten op te brengen. De afgevaardigden verzoeken
18/09/1628, 7
de Ommelanden geven HHM hun een afschrift van de op 16 sept. door de afgevaardigden van de stad Groningen
22/09/1628, 1
jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en gevolmachtigden opgestelde credentiebrief d.d. Groningen 14 aug. ... Schaffer vraagt of de afgevaardigden van de stad Groningen over deze propositie voor HHM met die
25/09/1628, 9
depêcheren HHM ordonnantie van 600 gld. voor de stad Groningen . Dit als vergoeding voor de vrijlating
26/09/1628, 11
Schaffer bericht dat de afgevaardigden van Groningen en Ommelanden hun voorstellen
27/09/1628, 12
De afgevaardigden van Groningen en Ommelanden compareren. Ter verduidelijking van hun proposities
28/09/1628, 18
geprobeerd te hebben de gedeputeerden van stad en Ommelanden van Groningen
29/09/1628, 15
Bernert Schaffer . In de uitspraak van HHM tussen Groningen en Ommelanden van 17
29/09/1628, 16
HHM lezen het door de afgevaardigde van de stad Groningen ingediende uittreksel van de over de uitvoering van
29/09/1628, 17
te laten helpen, aangezien zij geen overeenstemming kunnen bereiken met de stad Groningen
02/10/1628, 7
aanleiding van het verzoek van 22 sept. en conform hun beschikking op het door stad Groningen ... à negen kwesties ontvangen, die de afgevaardigden van Groningen aan HHM hebben voorgesteld. Deze beweren ... indien mogelijk binnen drie weken - met volkomen last inzake de door de stad Groningen ingediende
03/10/1628, 5
vraagt om servitiën en veevoer betaald te krijgen, net als de in Groningen
05/10/1628, 14
heren van Zeeland en Groningen verklaren hiermee akkoord te gaan als hun principalen ermee instemmen.
11/10/1628, 14
Op verzoek van de heren van Holland en Groningen geven HHM hun kopieën van de conceptantwoorden op de op 18 sept.
17/10/1628, 2
, Zeeland , Overijssel en Groningen dragen hiertoe geen last. HHM schrijven
26/10/1628, 3
De afgevaardigden van de stad Groningen compareren. Zij verzoeken HHM conform hun beschikking ... op het op 21 juni ingediende vierde artikel enkele gedeputeerden naar Groningen te sturen.
08/11/1628, 1
HHM een kopie hiervan aan de burgemeesters en raden van Groningen . Zij verzoeken deze hun op
15/11/1628, 10
De afgevaardigden van de burgemeesters, raad, taalman en gezworen gemeente van Groningen compareren. ... van HHM van 17 juni aangaande het vinden van het benodigde geld voor de quoten van Groningen
28/11/1628, 11
De extraordinaris afgevaardigden van de stad Groningen compareren. Zij melden HHM naar aanleiding van hun aanschrijven ... hun aanwezigheid in de stad Groningen van algemeen belang is. HHM nemen hierover geen besluit.
29/11/1628, 13
zij gereed te zijn met de heren van de stad Groningen te spreken over de door hen op 29 sept.
30/11/1628, 7
De binnengekomen extraordinaris afgevaardigden van de stad Groningen antwoorden desgevraagd gereed
13/12/1628, 1
rapporteren de besprekingen over de gerezen problemen tussen Groningen en
13/12/1628, 15
beslissing wordt opgeschort. De gedeputeerden van Utrecht en Groningen vragen om een duplicaat.
15/12/1628, 9
Omdat Friesland en Groningen bezwaar maken, stellen HHM een beslissing uit.
15/12/1628, 14
bekendgemaakt. De gedeputeerden van Friesland en Groningen kunnen niet instemmen met de verdeling
19/12/1628, 17
gedeputeerden wordt een conceptvonnis voorgesteld over de geschillen die tussen Groningen
30/12/1628, 13
bezwaren inbrengt, zal dit antwoord worden gegeven. De gecommitteerden van Groningen
25/01/1629, 1
provincies gaan hiermee akkoord, behalve Friesland en Groningen . Zij voeren aan dat resident
31/01/1629, 10
van Friesland en Groningen vragen om een afschrift van de betreffende resolutie. De gedeputeerden ... verdeling van het geld dat door de Admiraliteit in Zeeland namens Groningen als subsidie gegeven wordt.
06/02/1629, 4
tussen Eems en Lauwers . Zij schrijven dat het stadsbestuur van Groningen ... enige tijd is verstreken. De genoemde overheden verzoeken HHM het stadsbestuur van Groningen ... naar het stadsbestuur van Groningen, met de vermaning er binnen veertien dagen alsnog op te antwoorden.
17/02/1629, 5
Vanwege het belang van de zaak verzoeken de burgemeesters en raden van Groningen in een brief
17/03/1629, 4
HHM resumeren de brieven van het stadsbestuur van Groningen d.d. 19/29 jan. en 17 februari. De magistraat
29/03/1629, 9
HHM committeren Clant - op dit moment in Groningen - om de Staten van Friesland conform zijn instructie
31/03/1629, 16
, Friesland , Overijssel en Groningen kunnen niet tot overeenstemming komen,
07/04/1629, 2
uit Amsterdam en nog twee personen, respectievelijk uit Friesland en Groningen
11/04/1629, 1
Friesland en Groningen delen mee dat de Staten van Friesland en die van Groningen
11/04/1629, 3
Schaffer verzoekt HHM namens de Staten van Groningen de traktementen voor de kolonel, ... de luitenant-kolonel, de majoor en de kwartiermeester van het Duitse regiment dat op Groningen
30/04/1629, 2
Olphert Barentsz. , uit Friesland teruggekeerd (terwijl Clant in Groningen
16/05/1629, 17
contant en volledig te betalen. HHM vragen Schaffer naar Friesland en Groningen
25/05/1629, 10
Utrecht en de griffier op mondelinge last van Schaffer namens Groningen
29/05/1629, 9
De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 11 mei dat het stadsbestuur van Groningen , met goedkeuring ... van de Staten van Groningen , Dirck Lubberts heeft genomineerd als raad ter Admiraliteit te
03/06/1629, 3
Door Gelderland , Holland , Zeeland , Utrecht , Groningen en Friesland
05/06/1629, 1
Utrecht heeft de eerste twee vijfden betaald en zal het overige voldoen. Friesland en Groningen ... Tevens wordt Schaffer geschreven hetzelfde te doen in Friesland en Groningen
11/06/1629, 4
. Zij melden het aflopen van het laatste uitstel aan het stadsbestuur van Groningen om ... HHM horen daarop raadsheer Vertrier , die namens het stadsbestuur van Groningen
19/06/1629, 1
De burgemeester, raad, oude en nieuwe taalmannen en de gezworen gemeente van Groningen hebben hun antwoord en

Volledige tekst Meer opties..