1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
01/06/1626, 4
te plunderen. Ook is er op het stadhuis geschoten, zijn de ruiten bij Swartzenborch ... Voorgesteld wordt een deputatie naar Steenwijk of een andere veilige plek in Friesland ... dat Oostergo , Westergo en Zevenwouden zich aansluiten bij de stedelijke woelingen.
01/06/1626, 5
goedgekeurd. Rantwyck , Beaumont en Sommelsdijck zullen zich naar Steenwijk
02/06/1626, 3
Ter vergadering voert Doublet aan dat hij conform de resolutie van 26 mei tevergeefs bij Charlot ... geld op afzonderlijke wisselbrieven heeft ontvangen. Doublet vraagt HHM bij resolutie te verklaren ... tegen een rente die hij zal genieten totdat het geld uit Frankrijk is ontvangen.
02/06/1626, 12
Rotterdam 1 juni een bij dit College ingediend rekest door van schippers op de Rijn
03/06/1626, 5
Dr. Opten Noort verzoekt te regelen dat hij de 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel ontvangt.
03/06/1626, 9
en de nieuwe ruitercompagnieën te lenen tegen aflossing uit het secours van Frankrijk .
05/06/1626, 8
In een verzoek d.d. 5 mei vraagt het stadsbestuur van Brunswijk [Braunschweig] lonten en
05/06/1626, 13
verschenen en heeft de artikelen van de door Sommelsdyck en Languerack in Frankrijk
06/06/1626, 2
goederen naar Terheijden . De attestatie gaat naar de Rotterdamse Admiraliteit voor advies.
06/06/1626, 7
Zobeln namens de koning van Denemarken hulp te verkrijgen in Frankrijk en
06/06/1626, 11
als is vergund aan de steden die aan de overzijde van de Rijn liggen. In een door
08/06/1626, 3
Boutart , secretaris van de Franse ambassadeur, krijgt paspoort om met twee dienaren door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
08/06/1626, 4
De RvS moet adviseren over het verzoek van de bestuurders van Besoijen uit Heusden en Geertruidenberg
08/06/1626, 14
het subsidie van Frankrijk , met een half jaar rente. Met een besluit wordt nog gewacht.
09/06/1626, 1
Op attestatie van de bestuurders van Besoijen wordt Gerrit Janssen , Jan Gysberts en Huibert Claessen toegestaan
09/06/1626, 12
Gebleken is dat de brief aan de gecommitteerden te Steenwijk gisteren om vijf uur nog hier was
09/06/1626, 17
De heer van Groesbeeck is toegestaan tegen Bosch' licent uit Nijmegen de volgende goederen
09/06/1626, 20
Een niet ondertekende uiteenzetting over middelen om de vijand buiten de Waal en de IJssel te houden, gaat voor onderzoek en advies naar de RvS.
10/06/1626, 6
Op attestatie van schout en heemraden van het dorp Vrijhoeve-Capelle is Andries Pieters en
10/06/1626, 13
gekoppeld aan het Franse subsidie. Hij biedt aan op de wisselbrieven uit Frankrijk 100.000 gld. te
16/06/1626, 4
Aangevoerd wordt dat in Frankrijk afrekening en betaling moet worden gevorderd van de twintig
16/06/1626, 10
De bedijkers en ingelanden van de polder Westenrijk wordt mandement van appèl toegestaan
16/06/1626, 13
Het besluit van 30 sept. 1625 over de beveiliging van de IJssel , opengebroken door het voorstel
17/06/1626, 8
betrapten straffen. Ook vraagt hij de onderdanen van de heerlijkheid Oijen ... Oijen te mogen transporteren. Voor herstelwerkzaamheden aan onder meer zijn stallen in Oijen heeft
17/06/1626, 10
Rantwyck , Matelieff en Beaumont hebben gerapporteerd dat, toen zij in Steenwijk ... gesteld van de situatie. Vervolgens hebben zij aan het Hof geschreven hun komst bij
18/06/1626, 8
Ten behoeve van dr. med. Hendrick Vos van Kellendoncq zal worden geschreven aan het Vrije van Sluis het proces te
18/06/1626, 13
bijgevoegde lijst mag halen voor Waalwijk . De RvS wordt om advies gevraagd.
20/06/1626, 3
Namens de magistraat van Nijmegen is ordonnantie verzocht van een derde deel van de op 27 nov. 1625 toegekende ... 16.000 gld. voor het herstel van de ingestorte muur bij de Lappentoren. Besloten is hiervan ordonnantie ... te doen depêcheren. Namens dezelfde magistraat is verzocht de in Nijmegen gebrouwen bieren, net zoals in de Overbetuwe
20/06/1626, 8
- frank en vrij naar Oijen te transporteren. Ook mogen hij en zijn onderdanen in de ... heerlijkheid Oijen met de inwoners van Megen en omliggende neutrale dorpen hooi, tienden,
20/06/1626, 19
Dr. Opten Noort heeft ordonnantie verzocht van 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel
22/06/1626, 4
De magistraat van Nijmegen heeft verzocht de boeren tijdens de hooitijd toe te staan hun bier
23/06/1626, 2
Op attestatie van respectievelijk de burgemeester en heemraden van Besoijen en de richter en heemraden ... Gijsberts en Claes Goyerts uit Besoijen en Anthonis Cornelis Janssen , Hendrick ... en Pieter Driessen de Wit uit Sprang ieder twee paarden voor de landbouw naar Besoijen respectievelijk
23/06/1626, 9
De ambassadeur van Frankrijk compareert en laat een aan hem gerichte brief van de koning ... te machtigen hierover in Frankrijk met gecommitteerden van Z.M. te onderhandelen.
24/06/1626, 4
Schout, burgemeesters en schepenen van Fijnaart vragen om vermindering van de hoge kosten die zij vorig jaar
24/06/1626, 16
en de watertoevoer naar de IJssel alsmede de beveiliging van de rivier nu het beste aangepakt
25/06/1626, 14
Overijssel ontvangt, via de Veluwe licentvrij naar het huis te Keppel bij Doesburg te mogen vervoeren.
25/06/1626, 16
heeft vernomen over de voorwaarden waarop Frankrijk en Spanje vrede hebben gesloten. HHM bedanken
26/06/1626, 12
De magistraat van de stad Brunswijk [Braunschweig] is toegestaan zesduizend pond lonten te halen
26/06/1626, 15
heeft opgezegd aan de "geersden" in de Cirkel van de Ooij bij Nijmegen en ... uit het garnizoen van Nijmegen wordt bezet. Bij wijze van tegenmaatregel zou de contributie opgezegd
27/06/1626, 5
De RvS heeft in zijn advies op het op 24 juni ingediende verzoek van Fijnaart gesteld dat het gevraagde subsidie niet ten laste van de
27/06/1626, 14
Kelffken heeft gerapporteerd dat Z.Exc. heeft toegezegd de commandant van Nijmegen te schrijven Ooij met troepen te bezetten.
29/06/1626, 1
Gedeon de Haze , boekverkoper te Harderwijk, vraagt enkele kerkelijke en politieke personen aan te wijzen voor een onderzoek ... naar de in Harderwijk tegen hem voorgenomen verbanning. HHM renvoyeren hem aan de provincie Gelderland .
29/06/1626, 4
De RvS adviseert negatief over het op 30 mei ingediende verzoek van schouten, schepenen en ingezetenen van het Land van Cuijk hun ... levensmiddelen licentvrij of tegen Maas' licent uit de Republiek te mogen halen. HHM sluiten zich aan bij het advies.
30/06/1626, 4
Nurenborch krijgt paspoort om voor Z.Exc. vrij stenen en leien in te voeren voor de bouw van diens huis te Honselaarsdijk .
02/07/1626, 1
van het garnizoen 22 paarden van ingezetenen van Sprang en Besoijen in beslag hebben ... van Sprang en Besoijen zich over de gang van zaken beklagen, laten HHM appointeren dat zij zich tot
03/07/1626, 12
Omdat Kelffken verzoekt ook de burgers van Nijmegen , die onder meer in Ooij hun ossen
04/07/1626, 15
Nijmegen die "geersden" zijn in Ooij deel te laten hebben aan de sauvegarde gesteld
06/07/1626, 4
te gaan wonen, toe te staan zijn paarden, koeien en meubelen uit Heijningen naar Prinsenland ... te brengen, volgens de gerechtelijke specificatie d.d. Heijningen 2 juli. Dit wordt toegestaan mits Bosch'
06/07/1626, 14
Kelffken brengt naar voren dat in Nijmegen een bijeenkomst van arminianen, waaraan werd deelgenomen door
06/07/1626, 17
Sommelsdijck ingediende declaratie over zijn gezantschap in Frankrijk van 28 okt. 1625 ... tot 9 mei van dit jaar. In zijn memorie meldt Sommelsdijck dat hij in Parijs 15 gld. en ... in Fontainebleau 25 gld. dagelijks aan huishuur moest betalen in plaats van de bij reglement toegestane ... aan het reglement waar het de enkele of dubbele equipage betreft en laten het bij de enkele. Inzake ... een dienstreis van Parijs naar 's- Gravenhage en retour ten bedrage van 253 gld. 18

Volledige tekst Meer opties..