265 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJssel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ijssel, ijsseloord, ijsselstein, overijssel

Zoekopdracht aanpassen
02/03/1628, 3
bevindt zich reeds op de grens van Friesland , Overijssel en Groningen en is in Oost-Friesland
08/03/1628, 6
HHM verzoeken de RvS de werken tot uitdieping van de IJssel te doen uitvoeren.
13/03/1628, 2
HHM zullen er bij de RvS op aandringen de uitdieping van de IJssel ter hand te nemen. Secretaris
13/03/1628, 3
witte zout en de 14 gld. van de zoutzieder voortzetten. De impost moet dan wel ook in Overijssel ... Staten van Overijssel ook daar de belasting uit naam van de Generaliteit te laten verpachten.
20/03/1628, 9
De RvS compareert en meldt dat het thans een gunstig moment is de uitdieping van de Rijn en IJssel aan
22/03/1628, 18
naar de werken ter uitdieping van Rijn en IJssel reizen. HHM zullen Terestein
23/03/1628, 13
zijn ontboden en verzocht hun reis inzake de uitdieping van Rijn en IJssel
27/03/1628, 6
hun quote in de 300.000 gld. voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en de fortificatie van ... wanneer de kribben tegen de zandbergen en hoge zandschorren, die zand in de Rijn en IJssel doen
27/03/1628, 7
met Z.Exc. de zandbergen en hoge zandschorren in Rijn en IJssel te bekrammen en de daartegen gemaakte sleuven ... achten het nog steeds hoogst nodig geen zand in de Rijn en IJssel te laten storten waardoor deze ondiep wordt. Zij
04/04/1628, 1
HHM bespreken de beveiliging van de IJssel en committeren een heer uit Holland om met Hertevelt
05/04/1628, 1
een ander commanderie. Ittersum is afkomstig uit de provincie Overijssel en is de broer van de huidige ... drost van Twente waardoor een goede verstandhouding mogelijk is en geschillen tussen Overijssel
08/04/1628, 14
Conform de resolutie van 4 april aangaande de visitatie van de IJssel nomineren de Staten van Holland Overlander .
10/04/1628, 13
Neck bericht dat de RvS wil weten of dr. Opten Noort de rijswerken langs de IJssel moet voortzetten. HHM zullen hierover de retroacta raadplegen.
14/04/1628, 7
Brouwer en Ploos onderzoeken de met dr. Opten Noort gesloten overeenkomst voor de uitdieping van de IJssel en zullen daarover berichten.
15/04/1628, 12
hem betaald is inzake de uitdieping van de IJssel . Zij berichten dat hij voorstelt het werk neer
22/04/1628, 5
de werken van de IJssel en de grenzen van Friesland en Groningen worden aangepakt. Om
25/04/1628, 1
en de RvS berichten Hertevelt en Gruis over de visitatie van de IJssel en de te
27/04/1628, 5
van Z.Exc. over het rapport van de gecommitteerden tot visitatie van de IJssel . Zowel
28/04/1628, 10
fortificatiewerken van Bergen op Zoom en de IJssel : door de provincies een petitie ... te vragen van 150.000 tot 200.000 gld. (het totaalbedrag voor Bergen, de IJssel en deze werken is
29/04/1628, 1
hun geld niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. De werken langs de IJssel worden ... Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel denken dat hun lastgevers instemmen ... met de werken van de IJssel en Bergen op Zoom zolang hun zaak nog wordt opgeschort.
29/04/1628, 17
De heren van Overijssel kunnen niet instemmen met de vergroting van de schans te Avereest zonder kennis van hun ... Z.Exc. de heren van Friesland en Groningen hierover met die van Overijssel tot overeenstemming brengen.
04/05/1628, 8
paarden begaanbaar te worden als de heren van Friesland en Overijssel dit ter plaatse ... goedkeuren. De heren van Overijssel maken echter bezwaar tegen deze uitbreiding omdat die ... een betere naleving van deze akte voordat zij akkoord gaan. Om de heren van Overijssel ... 6┬╝ procent, zoals de andere provincies inzake de werken bij Bergen op Zoom en langs de IJssel ... kwestie berichten zij hun lastgevers wier antwoord zij weer aan HHM en de heren van Overijssel zullen
06/05/1628, 10
daar aanwezige heren de verdediging van de IJssel en de te bouwen werken te bespreken.
06/05/1628, 17
HHM bespreken de vraag of de RvS geen petitie van 500.000 gld. moet indienen voor de werken bij Bergen op Zoom , langs de IJssel en
07/05/1628, 1
goedgekeurde en door Z.Exc. en de RvS op de kaart aangegeven werken langs de IJssel ... HHM tevens Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel het benodigde geld op kosten
16/05/1628, 2
de Staten in hun aandeel van de voor de werken langs de IJssel beraamde 150.000 pond.
20/05/1628, 14
de Bewindhebbers bespreken. De heren van Zeeland , Friesland , Overijssel en
03/06/1628, 14
de Waal in de Rijn en IJssel en vanuit de Rijn weer in de Waal rond
03/06/1628, 16
Hertevelt bericht dat ter verdediging en beveiliging van de IJssel zeven forten zijn aanbesteed
08/06/1628, 2
HHM depêcheren ordonnantie van 852 gld. 13 st. voor de door hun afgevaardigden op reis langs de IJssel gemaakte onkosten.
08/07/1628, 1
van de vijand met zijn echtgenote en familie op het platteland van Overijssel te wonen, waar de vijand contributie
09/07/1628, 1
naar Staphorst hersteld, mits dit in aanwezigheid van de afgevaardigden van Overijssel ... verklaren de heren van Overijssel dat hun lastgevers conform de genoemde resolutie van 4 mei eerst tevredengesteld
12/07/1628, 17
van de rivieren [ Rijn en IJssel ] te betalen. HHM zoeken de retroacta hierover op en stellen zolang een besluit uit.
19/07/1628, 7
langs de IJssel niet volgens het ontwerp worden gebouwd. HHM laten Hartevelt naar de IJssel
22/07/1628, 2
van de steden in Gelderland en Overijssel , waar een gedeelte van de troepen garnizoen ... en Overijssel behoorlijk kan worden gedaan door een door agent Carlaton daarheen te sturen commissaris.
24/07/1628, 12
voor het onderbrengen van de uit Stade in Overijssel gekomen troepen infanterie,
28/07/1628, 11
verzocht het voorgenomen werk rond IJsseloord aan het uitdiepen van de IJssel
29/07/1628, 5
Terestein hun bezwaren tegen de voorgenomen werken voor het uitdiepen van de IJssel ... genomen besluit inzake de IJssel. Ook schrijven zij Vijch , Overlander en Van der Linge ... met Terestein onder hun toezicht de werken in IJsseloord helpen laten bouwen. Desondanks mogen
31/07/1628, 5
en IJssel uit te voeren of te laten uitvoeren. De Staten van Utrecht hebben met deze ... in afgelopen winter door zand van [uiterwaard] de Pleij ontstane opening naar de IJssel ... van Utrecht hierop is gebaseerd. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat de IJssel zonder ... Men moet in overweging nemen dat inmiddels de rivier reeds naar de noordkant van de IJssel ... werken is de stroom verlegd van de Nederrijn naar het gat van de IJssel. Onlangs is een van
01/08/1628, 1
De heren van Overijssel berichten dat de op hun provincie gerepartieerde monstercommissaris ... te krijgen van de RvS. De begeving van het ambt komt krachtens het gezag en de privileges van Overijssel ... De supplianten vragen de mening van HHM hierover. HHM laten Overijssel het nominatierecht ... van de Raad dat de RvS slechts door Overijssel genomineerde kandidaten als monstercommissaris
01/08/1628, 4
over de verzochte aanstelling van enkele neutrale heren inzake de verbetering van de Rijn en IJssel . Deze
01/08/1628, 17
Hertevelt bericht krachtens de resolutie van 19 juli de ter verdediging van de IJssel aanbestede ... gecontroleerd. De forten bij het Westervoort se veer onder IJsseloord en aan het ... door een gracht. Zo zijn de forten beschermd tegen afbrokkeling door het water uit de IJssel
02/08/1628, 3
de resolutie van gisteren zijn rapport over de visitatie van de zeven forten langs de IJssel ... aan Z.Exc. te vragen of de nog niet voltooide forten langs de IJssel een borstwering mogen krijgen.
02/08/1628, 18
neutrale heren om de werken voor de uitdieping van de Rijn en IJssel met eigen ogen te ... de voorgang van de werken belemmeren, noch personen uit Gelderland , Utrecht , Overijssel
03/08/1628, 15
HHM worden bericht dat de verdedigingswerken langs de IJssel bijna zijn voltooid. Spoedig moeten de ... de heren van Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel om onderling tot overeenstemming
04/08/1628, 6
Hertevelt bericht dat Z.Exc. het nuttig zou vinden de langs de IJssel aanbestede forten die zonder
04/08/1628, 15
kan afleggen over het door hem conform de overeenkomst met de RvS ontvangen geld voor het uitdiepen van de IJssel .
07/08/1628, 12
De aannemers van het uitdiepen van de IJssel verzoeken ontvanger-generaal Doublet te gelasten de door hen
17/08/1628, 24
assignatie te verlenen op het in Overijssel gereedliggende geld ter ondersteuning van de Admiraliteit.
19/08/1628, 8
de resolutie van 2 aug. de werken ter verbetering en uitdieping van de Rijn en IJssel

Volledige tekst Meer opties..