1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
17/11/1629, 1
Jansz. op 20 okt. bij HHM zijn ingediend. Ze is woonachtig in Calais in Frankrijk en wil
17/11/1629, 27
ambt van hoofdschout van 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch aan HHM overdraagt.
21/11/1629, 1
van de Meierij van 's-Hertogenbosch . Daarna zal onderzocht worden of Gelderland en Overijssel
21/11/1629, 3
Ontvangen is een brief van de magistraat van Harlingen d.d. Harlingen 8 nov. waarin de namen genoemd worden van drie in Turkije
22/11/1629, 7
Wendelsz. , die als commissaris naar Barbarije [Marokko] gaat ter bevrijding van gevangenen uit
24/11/1629, 1
Op het verzoek van de vrouw van kapitein Pieter Barentsz. Dorrevelt , die in Frankrijk gevangenzit ... zijn best te doen bij de koning van Frankrijk om de genoemde kapitein vrij te krijgen.
24/11/1629, 12
Maasland in de Meierij van 's-Hertogenbosch , besluiten HHM bij gelegenheid op zijn verzoek te letten.
24/11/1629, 15
Gelezen is het advies van de RvS d.d. 10 nov. over het op 1 nov. bij HHM ingediende verzoek van Andreas ... omdat de abdij niet onder de Meierij van 's-Hertogenbosch valt en dus niet onder het gebied van HHM.
24/11/1629, 22
HHM stellen een besluit uit over het vergeven van het hoofdschoutambt van 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch .
24/11/1629, 28
Gelezen is de door Frederick Leij bij HHM ingediende remonstrantie namens de keurvorst ... zesde verzoekt hij HHM de schippers en soldaten die op de Rijn varen, te verbieden de Kleefse ... onderdanen op eigen gezag te dwingen bij gebrek aan wind hun paarden voor de schepen ... roerende goederen terug te geven. Herwodt wilde daarop de kosten verhalen die gemaakt zijn bij
27/11/1629, 4
De hertog van Sleeswijk-Holstein verzoekt in zijn brief d.d. slot Gottorf 29 okt. het proces dat
27/11/1629, 13
, die toestemming heeft verkregen van Z.Exc. om voor particuliere zaken een jaar naar Frankrijk ... dat hij over zee drie paarden vrij van rechten meeneemt. HHM keuren het vertrek en de vrije uitvoer van
29/11/1629, 1
Gelezen is de remonstrantie van de volmachten van het kerspel Blijham , ondersteund door een brief
29/11/1629, 2
De gedeputeerden van Overijssel hebben HHM op de hoogte gebracht van twee brieven van de burgemeesters, ... d.d. 16 en 17 nov. o.s. In de eerste brief staat dat zij ter voorkoming van wanorde bij het garnizoen ... De gedeputeerden van Overijssel verzoeken HHM deze 1.100 gld. te betalen. HHM besluiten
29/11/1629, 9
de redemptie op de consumptiemiddelen niet van de schoutambten van Oisterwijk , Peelland , ... Kempenland kan verkrijgen zolang de schouten van deze ambten de eed niet hebben afgelegd bij ... koning van Spanje bij plakkaat d.d. 29 okt. aan alle onderdanen van de genoemde vier kwartieren verboden.
29/11/1629, 11
ze van Genève via Frankrijk over zee naar Oosterwijk bij Gorinchem aangekomen.
30/11/1629, 1
Aert Cornelisz. , bode van Dordrecht naar Nijmegen, die op zijn reis naar Nijmegen in de Tielerwaard gevangen ... is genomen, verzoekt de magistraat van Nijmegen te gelasten de bode die van Venlo naar Nijmegen reist, vast te
30/11/1629, 2
Op het verzoek van kapitein Boisgrenier staan HHM hem toe zijn paard over zee of land vrij van rechten naar Frankrijk uit te voeren.
30/11/1629, 10
transportgeld van de schepen die soldaten op de IJssel vervoerd hebben, te betalen. ... er verslag van doen. De gedeputeerden van Overijssel beloven met hun principalen over
30/11/1629, 12
De hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken het heffen van de verponding
30/11/1629, 13
Ritmeester Henderick de Bergaigne compareert en legt de eed af als hoogschout van 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch
30/11/1629, 14
rapporteren dat zij overeenkomstig de resolutie van HHM d.d. 13 feb. bij het opstellen van ... het kohier van de verponding aldaar gelet hebben op het op 12 sept. 1628 bij HHM ingediende verzoek ... ingelanden van de bij Terneuzen gelegen Zevenaarpolder , Goesschepolder en Vlooswijkpolder
30/11/1629, 15
van de RvS d.d. 24 okt. over het bij HHM ingediende verzoek van de ingelanden van de polder Westenrijk
01/12/1629, 9
De kerkmeesters van de kerk van Groede verzoeken HHM de landen die bij de kerk horen, na het aflopen van het ... openbaar aan de hoogste bieder te verpachten door commissarissen van het Vrije van Sluis ten behoeve van
01/12/1629, 24
Gelezen zijn de retroacta over het invoeren van de verponding in Brabant en het Land van Cuijk . De commissie over deze zaak wordt geschorst.
03/12/1629, 7
van de RvS d.d. 1 dec. over het verzoek van Aert Cornelisz. , bode van Dordrecht naar Nijmegen, die in ... bode van Venlo naar Nijmegen gevangen te nemen om zo de vijand tot rede te brengen.
06/12/1629, 17
over de huidige stand van zaken, het beginnen van een oorlog tussen de koning van Frankrijk ... van de Republiek naar Frankrijk in verband met deze zaak. HHM besluiten
07/12/1629, 2
Op het verzoek van kapitein Croismaire is hem toegestaan een paard vrij van rechten uit te voeren naar Frankrijk .
07/12/1629, 5
resolutie de onder HHM vallende landen van Brabant en het land van Cuijk onder de verponding
09/12/1629, 3
equipagemeester Jan Symonsz. Blauhulck . In de brief staat dat Quast bij Duins [Downs] ... Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke gebracht worden en aldaar gezonken worden.
10/12/1629, 5
De bewoners van de dorpen in het kwartier van Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch
10/12/1629, 8
De hoogbaljuw, burgemeester en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken gecommitteerd te worden om de verponding te
13/12/1629, 1
Gelezen zijn de memorie over de stad 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch en het advies
13/12/1629, 13
en de veerman te Besoijen tot goede buit te verklaren en het dorp Besoijen te veroordelen tot betaling
14/12/1629, 1
bevel over de schansen en de wachten aan de Diefdijk . HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.
14/12/1629, 5
religieuzen van het klooster van Hooidonk in het kwartier van Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch
14/12/1629, 7
Op het verzoek van de burgemeesters, schepenen en inwoners van Helmond in de Meierij van 's-Hertogenbosch
19/12/1629, 1
Willem van Nassau . Beide brieven melden dat vrijwel alle troepen die langs de Rijn opwaarts
19/12/1629, 8
HHM geschreven brief d.d. 22 okt. ten gunste van de volmachten van het kerspel Blijham in Westerwolde ... om represaillemaatregelen tegen de schade die hun is berokkend door het vijandelijke leger bij het ... van de vijand te Lingen schriftelijk aan te manen die van Blijham schadevergoeding
19/12/1629, 10
bij HHM ingediende verzoek om betaling van de transportgelden van de schepen die de IJssel stroomopwaarts
21/12/1629, 1
overleggen over alle problemen die zich voordoen ten aanzien van het gezag over de Meierij van 's-Hertogenbosch
21/12/1629, 10
Op het verzoek van koopman Philippo Calandrini om veertien Engelse gotelingen naar Frankrijk te mogen uitvoeren tegen
21/12/1629, 20
Gelezen is het advies van de RvS d.d. 19 dec. over het op 14 dec. bij HHM ingediende verzoek van ... de plakkaten van de Republiek en dat bij overlijden van een van hen HHM beslissen over het vergeven ... zal worden door de bestuurders van de Meierij van 's-Hertogenbosch , de drie door ... betreffende de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch te onderzoeken en er HHM over te
22/12/1629, 5
Walraven van Gent verzoekt om het schoutambt van het kwartier van Maasland in de Meierij van 's-Hertogenbosch ... . HHM bedanken hem voor zijn genegenheid voor de dienst van het land en verklaren bij gelegenheid op hem te letten.
23/12/1629, 4
Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 14 december. HHM besluiten ... op zijn eerdere brief d.d. 26 nov. te antwoorden goed te letten op wat er aan het hof in Frankrijk ... dat HHM ten eerste het restant van de bij het traktaat van Compiègne beloofde steun ontvangen, ... ten tweede de voor de vloot bij La Rochelle onder admiraal Hautein gemaakte ... Mansfeld hebben overgebracht en voor degenen wier schepen bij La Rochelle zijn gezonken.
24/12/1629, 5
HHM besluiten ordonnantie te depêcheren op de post van Langerack betreffende zijn reiskosten van Parijs naar
26/12/1629, 1
Ter vergadering verschenen is De Beaugij , ordinaris ambassadeur van de koning van Frankrijk. ... in het geheim te wijzigen. Het verdrag moet vervolgens openlijk en plechtig in Frankrijk
27/12/1629, 7
te worden, om maatregelen te nemen in verband met het bevriezen van de IJssel
27/12/1629, 16
opgesteld over het bij HHM ingediende verzoek van de geestelijke en wereldlijke bestuurders van de Meierij ... met betrekking tot het gezag over de Meierij. De RvS voegt enkele redenen toe waarom deze bespreking
28/12/1629, 12
Geresumeerd is de op 28 nov. 1624 genomen resolutie over het openbreken van het ijs in de IJssel ... van de ponten ten laste van het land heeft gebracht als er 's winters geen ijs in de IJssel lag.

Volledige tekst Meer opties..