257 resoluties gevonden.


Beperking: Albrecht Fransz. Bruynings (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
26/05/1629, 3
Gedeputeerden Huygens en Bruininx worden gecommitteerd om ambassadeur De Beaugy te ontvangen
26/05/1629, 16
HHM horen het rapport van Bruninxs en Aelbertsz. en (niet aanwezig) thesaurier-generaal
29/05/1629, 15
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54. Brunincx ,
30/05/1629, 15
HHM lezen het rekest van de huidige pachters van een kwart van
31/05/1629, 15
HHM horen het rapport van Bruninxs en Rode , die conform de
02/06/1629, 4
Joost Brasser vraagt in een memorie om de afhandeling van zijn declaratie
08/06/1629, 4
Timmerman Jacob Sijbrantsz. c.s. verzoeken in een rekest om een octrooi op
11/06/1629, 14
Op voorstel van Brunninxs , gedaan namens het stadsbestuur van Enkhuizen ,
12/06/1629, 1
Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 16/26 mei,
12/06/1629, 5
Ontvangen is een brief van luitenant-admiraal Heijn geschreven vanaf het schip De
12/06/1629, 6
Het stadsbestuur van Amsterdam schrijft d.d. 9 juni dat het enkele kooplieden
12/06/1629, 24
Bruninxs en Rode rapporteren in afwezigheid van Beaumont en Aelbertsz. , over
12/06/1629, 25
Brunninxs rapporteert in afwezigheid van Schaffer , dat hij conform de resolutie
14/06/1629, 10
Op serieus aandringen van ambassadeur Soranzo is hem door agent Verburch een
16/06/1629, 17
Bruninxs rapporteert dat hij conform de resolutie d.d. 12 juni de missive
16/06/1629, 22
Agent Verburch rapporteert dat ambassadeur Soranso de gouden penning niet aangenomen heeft
18/06/1629, 11
HHM verlenen Henrick van Ameyde , zoon van bode Abraham van Ameyde
22/06/1629, 9
HHM lezen de schriftelijke mededeling van agent Leo van Aissma over de
25/06/1629, 15
Bruningh en Clant worden gecommitteerd om de declaratie van Adriaen Pauw ,
25/06/1629, 16
Bruninck alsmede Veltdriel of Ter Cuijlen (afhankelijk wie beschikbaar is) worden gecommitteerd
26/06/1629, 16
Bruningh en thesaurier-generaal Van Goch brengen rapport uit over de lijsten met
26/06/1629, 17
Bruningh en thesaurier-generaal Van Goch rapporteren over hun onderzoek naar de nabetaling
27/06/1629, 7
Bruiningh en Clant rapporteren over hun onderzoek naar de declaratie van Adriaen
10/07/1629, 7
Op verzoek van Dirck Scheij , soldaat onder kapitein Pieter Aertsz. van
10/07/1629, 9
HHM lezen het rekest van de huidige pachters van een kwart van
10/07/1629, 16
Ontvangen zijn een missive van Jacob Renneman , fiscaal van de Admiraliteit
11/07/1629, 10
Wegens de afwezigheid van Z.Exc., committeert de vergadering Noortwyck en Veltdriel om
13/07/1629, 3
Bruninxs en Veltdriel worden gecommitteerd om de vergadering van de Heren Negentien
18/07/1629, 7
HHM lezen het rekest van Herman Crabbe , burger van Coesfeld, waarin
18/07/1629, 12
Gehoord is het rapport van Lochteren en Bruninxs , die krachtens de
19/07/1629, 20
HHM verlengen de sluiting van de licenten op levensmiddelen tot en met
28/07/1629, 18
Bruninxs schrijft d.d. Middelburg 25 juli dat hij de commissie van HHM
06/08/1629, 15
Secretaris Huygens deelt HHM namens de RvS mee dat het College, gezien
09/08/1629, 8
Bruninxs schrijft d.d. Middelburg 6 aug. onder andere dat de Heren Negentien
14/08/1629, 5
Bruininxs bericht d.d. Middelburg 10 aug. over hetgeen hij gedaan heeft om
19/08/1629, 25
Ontvangen is een brief met berichten van Bruninxs d.d. Middelburg 16 augustus.
20/08/1629, 1
In verband met de vernieuwing van de magistraat in Vlaanderen alsmede het
25/08/1629, 3
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 23 augustus. Hij
28/08/1629, 8
Ontvangen is een brief van Bruninxs en commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 27
30/08/1629, 12
Na nogmaals te zijn verzocht te letten op hun defensie en om
30/08/1629, 13
Bruninx , van zijn commissie uit Enkhuizen teruggekeerd, rapporteert dat reeds zes
30/08/1629, 16
Ontvangen is een brief d.d. Middelburg 27 aug. met de agendapunten van
31/08/1629, 1
President Strick deelt mee dat overste Ferents er om verschillende redenen sterk
03/09/1629, 14
Warmont , Bruninxs en Eijsinga zijn, met een brief van Z.Exc. d.d.
05/09/1629, 6
De gedeputeerden van Utrecht worden nogmaals gesommeerd zich nader te verklaren op
30/09/1629, 1
Ontvangen is een brief van Langerack d.d. Fontainebleau 19 sept., een duplicaat
03/10/1629, 15
Gehoord wordt het rapport van Brunincx die conform de resolutie van HHM
04/10/1629, 3
Brunincx zal naar de premie voor Johannes Heuvelmans ' nieuwe uitvinding van
08/10/1629, 16
In plaats van Bruninxs zal Clant het onderzoek doen naar de premie
12/10/1629, 15
HHM horen conform de resolutie van HHM d.d. 4 okt. het rapport

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten