190 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Groningen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  groningen

Zoekopdracht aanpassen
04/07/1629, 5
De gedeputeerden van Friesland en Groningen vragen HHM nogmaals een beslissing te nemen aangaande de verwisseling van het commando
06/07/1629, 22
klerk ingeschreven in S.G. 54. De gedeputeerden van Friesland en Groningen dringen ... als een goedkeuring van het gesloten akkoord tussen Friesland en Groningen , dat HHM
14/07/1629, 10
Clant deelt mee dat de Staten van Groningen door kapitein Polman in Bremen ... die daaruit kunnen ontstaan voor Groningen , hebben de Staten aan maarschalk Falckenberch ... uit de missive van de Staten van Groningen aan Clant en een kopie van een particuliere memorie
18/07/1629, 11
Schaffer , teruggekeerd uit Friesland en Groningen , rapporteert wat hij van de Staten
20/07/1629, 1
HHM verlenen ordonnantie voor de declaratie van reis- en verblijfkosten op de reis van Schaffer naar Friesland en Groningen .
01/08/1629, 3
zijn staat van dienst - op aandringen van de provincies Friesland en Groningen besloten hebben hem te
20/08/1629, 13
om hun repliek en antwoord in conventie en reconventie gereed te maken jegens die van de stad Groningen .
25/08/1629, 16
forten Zwartsluis , Blokzijl en Kuinre , alsmede Friesland en Groningen ... , indien Friesland en Groningen van de Generaliteit over land geheel gesepareerd
11/09/1629, 3
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van de provincies Friesland en Groningen
20/10/1629, 10
op Bunderneuland of Langakkerschans [Nieuweschans] . De Staten van Groningen ... wordt opgeschort in verband met de absentie van de gedeputeerden van de provincie Groningen .
01/11/1629, 16
jaar te belegeren, van waaruit Friesland en Groningen zoveel overlast ondervinden. HHM
07/11/1629, 3
gecommitteerden van de presiderende provincie Groningen met een meerderheid van stemmen
17/11/1629, 21
Door de provincie Groningen wordt ter vergadering met instemming van HHM verzocht drieduizend
21/11/1629, 1
geval ook de vermindering van de quoten die Zeeland en Groningen genieten, te overwegen. ... aan de resolutie d.d. 26 aug. 1626. De gedeputeerden van Friesland en Groningen
26/11/1629, 1
tot burgerlijke ambachten of bedrijven in Wezel. De gedeputeerden van Groningen verklaren
29/11/1629, 1
van de burgemeesters en raad van de stad Groningen d.d. Groningen 22 oktober. Ze verzoeken
29/11/1629, 13
te mogen spreken over het nieuwe fort dat in 1628 door de provincie Groningen gebouwd is te ... te adviseren na verhoor van de genoemde gedeputeerden tegenover de heren van Groningen over en weer.
07/12/1629, 9
van de Ommelanden tussen de Eems en Lauwers verzoeken in hun brief d.d. Groningen 19/29 ... nov. de tijd die HHM hun gegeven hebben om te reageren op het antwoord van de stad Groningen ... drie maanden te verlengen. Na de gedeputeerden van de stad Groningen gehoord te hebben, wordt de heren
19/12/1629, 8
Gelezen is het advies van de RvS d.d. 30 nov. over een door burgemeesters en raad van Groningen aan ... voorziet. HHM stemmen in met het advies en keuren goed dat de RvS de provincie Groningen
22/12/1629, 14
Friesland en Groningen verklaren niet in te stemmen met het verlenen van de decharges.
04/01/1630, 12
tot incourante munten te verklaren. De provincies Holland , Zeeland en Groningen vragen en krijgen een kopie.
22/01/1630, 8
Groningen hebben HHM voorgehouden dat de compagnie van kapitein Boisgrenier in Groningen ... punt zal er door HHM en de RvS per brief worden getracht de Staten van Groningen
23/01/1630, 11
de reductie van Groningen , Sluis en andere gereduceerde plaatsen betreffende het stellen van
26/01/1630, 19
van Aduard , Winsum en Delfzijl . De hoofdmannen van Groningen hebben ... Jacob Tonisz. ressorteert, in Groningen gearresteerd en gevangengezet, onder
26/01/1630, 20
zijde kan worden geschreven. De gedeputeerden van Zeeland , Friesland en Groningen
01/02/1630, 12
De gedeputeerden van Gelderland , Zeeland en Groningen verklaren hiermee niet te kunnen
07/02/1630, 4
al was aangenomen is alsnog door Zeeland , Friesland en Groningen geprotesteerd.
09/02/1630, 8
stad Bremen , betreffende de ongelijkheid tussen de kanterkaas in Friesland en Groningen ... Friesland en Groningen aanschrijven, in de hoop dat zij zich hiernaar in het belang
27/02/1630, 9
uit. De provincies Gelderland , Friesland , Overijssel en Groningen verklaren niet
19/03/1630, 2
Ontvangen is een brief d.d. Groningen 26 feb. van de jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten ... zijn gehoord, niet te beslissen over het verzoek van de burgemeesters van de stad Groningen
20/03/1630, 6
de burgemeesters en de raad, oude en nieuwe taalmannen en de gezworen gemeente van de stad Groningen
25/03/1630, 16
koppen. De gedeputeerden van Gelderland , Holland , Utrecht , Friesland en Groningen
13/04/1630, 10
aan de oostzijde, hierbij niet inbegrepen. De gedeputeerden van Friesland en Groningen
18/04/1630, 13
HHM benoemen en machtigen de gedeputeerden van de provincies Friesland en Groningen om in
25/04/1630, 5
Jan Allertsz. , bode, verzoekt HHM ordonnantie ten bedrage van 55 gld. 7 st. voor het van Groningen
28/04/1630, 4
zijn. Door de gedeputeerden van Friesland en Groningen wordt bezwaar gemaakt tegen het verbod. ... Friesland en Groningen zal de informatie van Z.Exc. worden meegedeeld met het verzoek in
04/05/1630, 11
ambassadeur worden bekendgemaakt. De gedeputeeren van Friesland en Groningen
06/05/1630, 7
hebben gesteld met de gedeputeerden van de provincie Groningen in afwezigheid van de Staten van ... van Groningen - de generale petities en de resoluties van de Staten van Groningen in aanmerking ... de Staten van Groningen zich niet gehouden, tenzij duidelijk wordt gemaakt om wat voor reden en ... staat, besluiten de Staten van Groningen voorlopig en tot herroeping de gages voor te schieten, op voorwaarde ... dat de commies in alle species consenten van voorschotten aanneemt en deze de Staten van Groningen
07/05/1630, 8
Friesland en Groningen houden bij voortgang van deze lichting vast aan hun verklaring van 4 mei.
11/05/1630, 13
hun commissie in Friesland en Groningen , bedraagt 899 gld. 3 st. en 8 d. Er wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.

Volledige tekst Meer opties..