265 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJssel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ijssel, ijsseloord, ijsselstein, overijssel

Zoekopdracht aanpassen
25/08/1628, 12
De heren van Overijssel berichten dat de magistraat van Deventer hun op 12 aug. een kopie van een
25/08/1628, 26
en uitdieping van de Rijn en IJssel . Deze moeten zo spoedig mogelijk het achter de krib
29/08/1628, 5
van Haersolte en Almeloe genomen resolutie, besluiten HHM de Staten van Overijssel ... opbrengen. Ook verzoeken zij de Staten om Haersolte en Almeloe niet lang in Overijssel
31/08/1628, 2
naar de werken van de Rijn en IJssel hun brief van 25 aug. hebben ontvangen. De afgevaardigden
13/09/1628, 9
van Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel te ontbieden en hun quoten in
14/09/1628, 13
en Overijssel onvoorwaardelijk ingestemd met een kwijtschelding van 20.000 gld.
18/09/1628, 2
de uitdieping en verbetering van de Rijn en IJssel, compareren. Conform de resolutie van ... meer water van het begin van de Rijn stroomafwaarts en onder IJsseloord te laten
18/09/1628, 15
Naar aanleiding van de herhaalde klachten van de aannemers van de fortificatiewerken langs de IJssel ... verzoeken HHM de Staten van Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel onderling hun aandeel
19/09/1628, 16
Aangezien de aannemers van de werken ter verbetering en uitdieping van de IJssel hoognodig betaald moeten ... Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel ernstig manen hun aandeel in de 90.000 [gld.] volgens
20/09/1628, 3
De afgevaardigden tot de verbetering van de Rijn en IJssel blijven vragen om een bedrag van tenminste
20/09/1628, 13
hun bezichtiging van de werken langs en in de buurt van 's- Gravenwaard en IJsseloord
02/10/1628, 6
onderzoeken. De Raad moet regelen dat de verdedigingswerken langs de IJssel behoorlijk worden uitgevoerd.
02/10/1628, 18
de Rijn en IJssel . Zij menen immers dat hun provincie hierdoor schade zal lijden.
12/10/1628, 18
Huygens bericht dat de afgevaardigden voor de verbetering van de Rijn en IJssel aandringen ... in het consent van 300.000 pond voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en het fort ... beweren immers dat de resoluties van HHM inzake de verbetering van Rijn en IJssel niet ... de monding van de IJssel deze winter door een of ander ongemak geheel zal zijn afgesloten, ... bij de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en IJsseloord laten herstellen en voltooien.
17/10/1628, 2
, Zeeland , Overijssel en Groningen dragen hiertoe geen last. HHM schrijven
27/10/1628, 17
Vijgh en Terestein , afgevaardigden inzake de verbetering van de Rijn en IJssel ... van de kribben die tot nadeel van de rivieren in de Rijn en IJssel zijn gelegd. Ook moeten zij het
31/10/1628, 19
. HHM machtigen de Raad om zijn besluiten aangaande het verbeteren van de Rijn en IJssel door de
01/11/1628, 2
De president bericht dat Overlander , afgevaardigd voor het verbeteren van de Rijn en IJssel
01/11/1628, 3
De president bericht te hebben vernomen dat de ondiepten in de IJssel achteruitgaan: waar voorheen
06/11/1628, 8
met Z.Exc. heeft besloten de afgevaardigden tot het verbeteren van de Rijn en IJssel ... afwezigheid van Overijssel door vijf andere provincies is genomen. Aangezien er
07/11/1628, 5
de afwezige afgevaardigden van Overijssel . HHM bepalen dat de gedeputeerden van alle provincies daarbij
10/11/1628, 1
De Generaliteitsrekenkamer bericht dat Gelderland en Overijssel hun provinciale rekeningen ... van Gelderland verklaren dat deze in afwezigheid van die van Overijssel genomen
08/01/1629, 10
HHM weigeren een paspoort aan Jan Cuijermans , naar eigen zeggen raad in Overijssel en
09/01/1629, 1
voor het land kan voortvloeien. Holland wijst op de grote aantallen duiten uit Overijssel ... Van der Meiden de opdracht naar Overijssel te reizen op dezelfde instructie als bij een ... eerdere gelegenheid, om de stempels van deze daalders en duiten van zowel de munt van Overijssel
25/01/1629, 10
om de Waal en de IJssel ijsvrij te houden, zoals vastgelegd in de daarvoor afgesloten contracten.
26/01/1629, 11
via de Maas, Waal , Rijn, IJssel of de Schelde , verder over zee naar Calais ... over Salland wensen HHM geen besluit te nemen in afwezigheid van de gedeputeerden van Overijssel
29/01/1629, 6
werd, schade berokkent aan het kantoor van laatstgenoemde Admiraliteit in Overijssel
31/01/1629, 9
betreffende het slaan van daalders van 28 st. in de munt van Overijssel ... Van der Meyden om vanuit Harderwijk naar de munt van Overijssel en eventueel ook naar Kampen
03/02/1629, 3
1626 en andere resoluties aangaande het voordeel halen uit de Rijn en de IJssel ten ... hoge zandschorren in de Rijn en de IJssel moeten bekramd worden en de ritsingen en kribben die ertegenover
17/03/1629, 2
van kapitein Willem Melcknap , commandeur over de wachtschepen op de IJssel . Nu ... te blijven ontvangen die hij als commandeur op de IJssel verdiende. HHM committeren
31/03/1629, 16
, Friesland , Overijssel en Groningen kunnen niet tot overeenstemming komen,
09/04/1629, 12
, voormalig rijdende bode van de provincie, te vergoeden voor het afgraven van een weiland en rijswaard bij IJsseloord
14/04/1629, 6
van zijn land voor de fortificaties bij IJsseloord . Conform het advies besluit de
20/04/1629, 13
waarop de RvS gemachtigd wordt het in werking te stellen. De heren van Overijssel ... te klein is om het de schippers op de IJssel mogelijk te maken hen aan te nemen. Het land ... zou daardoor grote schade ondervinden. Om dit te voorkomen zullen de Staten van Overijssel
11/05/1629, 10
Wezel , Ringenberg en Lingen voortdurend aanvallen uitvoert via de IJssel ... grote zorg van de inwoners van Overijssel . HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier ... nabij Wijhe ) ter beveiliging van de IJssel. Volgens de staat van oorlog moet de genoemde ... Admiraliteit een aantal schepen ter beschikking houden ter beveiliging van de IJssel.
11/05/1629, 11
de verzochte 300.000 gld. voor het uitdiepen van de IJssel en voor de bouw van het fort aan de haven van
25/05/1629, 10
Friesland verwachten dit consent nog. De gedeputeerden van Overijssel zijn afwezig.
03/06/1629, 3
, Holland , Zeeland , Utrecht , Groningen en Friesland ( Overijssel is
11/06/1629, 13
Enkele berichten uit Brabant melden onder meer dat de vijand van plan is de IJssel
12/06/1629, 13
300.000 gld. voor het fort bij Steenbergen en de beveiliging van de IJssel . HHM
13/06/1629, 9
van de licenten ook geldt voor de Rijn en de IJssel . HHM antwoorden Hessel dat beide rivieren niet
25/06/1629, 2
optrekken naar de IJssel . De gedeputeerden te velde raden HHM in de brief voorts aan
29/06/1629, 4
HHM krijgen bericht dat de pater van Almelo in Twente Overijssel (onder contributie) reizend naar Brabant gevangengenomen
05/07/1629, 2
Tercule deelt mee dat de quote van de provincie Overijssel in het vierde vijfde van de legerlasten ... niet begonnen worden. Indien de vijand iets van plan is aan de grenzen van Overijssel
06/07/1629, 21
gemist kunnen worden en anderzijds de Waal , de IJssel , de moerassen en de meest bedreigde
16/07/1629, 1
voet die op hun provincie gerepartieerd zijn, teruggeroepen uit de steden in Overijssel
24/07/1629, 6
hun kantoren in Gelderland en Overijssel niet op de hoogte hebben gebracht van de sluiting. HHM
25/07/1629, 1
d.d. 14 juli o.s., die alle melden dat de vijand de IJssel is overgestoken en zich ... Lochteren en Tercuyle , respectievelijk uit Gelderland en Overijssel , ... dringen erop aan de steden aan de IJssel, en in het bijzonder het retranchement tussen
25/07/1629, 2
berichten over de vijandelijke oversteek van de IJssel naar de Veluwe . Hij vraagt tevens
27/07/1629, 1
te schrijven dat de vijand de IJssel is overgestoken en op de Veluwe actief is, en dat

Volledige tekst Meer opties..