1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
21/02/1630, 6
de Meierij van 's-Hertogenbosch verzoeken HHM toestemming nadere besprekingen over de Meierij te voeren
21/02/1630, 16
Terculen deelt HHM mee dat de ingezetenen van deze landen die hun koopmanschappen via Overijssel ... willen doorvoeren naar neutrale of vijandelijke landen, deze eerst te Lingen bij de
23/02/1630, 11
grondslag waarnaar hij zich kan richten bij de ontvangst van 's lands rechten van goederen die ... goederen en koopmanschappen die uit Wezel of andere plaatsen over de Rijn , IJssel of Waal ... tegen betaling mogen afgeven voor goederen die de Waal, Rijn of IJssel worden afgevoerd.
23/02/1630, 18
de gecommitteerde van het geestelijke en wereldlijke gezag van de Meierij van 's-Hertogenbosch ... geestelijk en wereldlijk gebied in de Meierij. HHM stemmen conform het advies van Z.Exc. ... in met een tweede bespreking, te voeren door genoemde heren samen of bij vertrek van Jensma, door
27/02/1630, 9
Noortwijck deelt ter vergadering mee dat de gedeputeerden van de provincie Utrecht bij ... uit. De provincies Gelderland , Friesland , Overijssel en Groningen verklaren niet
27/02/1630, 12
onrechte door de soldaten van de commandant te Steenwijk waren aangehaald, nisi causam.
27/02/1630, 15
westzijde van de Rijn , op gelijke wijze als die aan de oostzijde van de Rijn gevorderd ... ware het niet dat enkele van deze steden aan de westzijde van de Rijn in sauvegarde ... in, hoewel ze de omslag van contributies over de steden en landen aan de westzijde van Rijn in overweging
01/03/1630, 6
kan instellen voor de Raad van Vlaanderen , noch voor het gerecht van het Vrije
02/03/1630, 4
dat de veerschipper op het traject Wezel- Emmerik [Emmerich] over de Rijn van
02/03/1630, 8
Ontvangen is een brief van Langerack d.d. Parijs 22 feb., waarin hij onder andere de mening van ... HHM polst of hij - net zoals de andere ambassadeurs residerend aan het hof van Frankrijk -
06/03/1630, 1
De overscheppers, hoofdmeester en scheppers van de zijlvesten Aduard , Winsum en Delfzijl wordt kopie verleend van
06/03/1630, 14
Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Nijmegen d.d.
08/03/1630, 13
HHM namens de kerk van 's- Hertogenbosch om de magistraat van Utrecht en Nijmegen ... voorzien. HHM besluiten op het eerste punt de magistraat van Nijmegen te antwoorden ... men het laten bij de poging die al is gedaan om predikant Bushoff te krijgen, totdat dit
08/03/1630, 16
met collega Rhemen naar de gedeputeerden van het Kwartier Nijmegen te zijn gegaan, ... verantwoorden, zoals eerder is gebeurd. Ook heeft Eck zich vervoegd bij de gedeputeerden ... met name die van verleden jaar. Verder heeft Eck zich vervoegd bij de ... schipbruggen die over de IJssel zijn gelegd, alsmede boven Arnhem en rondom ... Utrecht, de provincie Overijssel en het graafschap Zutphen, alsmede aan het Kwartier Nijmegen en
12/03/1630, 13
Charles Rademaecker verzoekt om te 's- Hertogenbosch of in de Meierij van 's-Hertogenbosch
14/03/1630, 6
De gedeputeerden van Holland wordt verzocht een advies op te stellen over de alliantie met Frankrijk . Zij zullen dit zo spoedig mogelijk doen.
15/03/1630, 1
Jacques van Loo verzoekt om toelating tot het crikhoudersampt in het Vrije van Sluis . HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.
15/03/1630, 4
Jan Rauwen om een octrooi voor tien jaren, om in de landerijen tussen Vreden en Winterswijk
15/03/1630, 16
11 maart, met berichten over de overtocht van de vijand over de Rijn te Mülheim en van
16/03/1630, 2
gecommitteerden van de vijand over het opperste gezag in de Meierij van 's-Hertogenbosch . De gedeputeerden van
19/03/1630, 2
betreffende de zijlvesten van Delfzijl . HHM besluiten dat hierop te zijner tijd dient
20/03/1630, 18
Kapitein Jan Pellicoren klaagt dat hem zonder reden of aanleiding het kapiteinschap op een uitlegger op de Rijn is ontnomen.
21/03/1630, 10
Joris Engelsz. van 19 februari. Deze heeft een model ontworpen om het Scheurtje [Kanaal van Mardijck]
21/03/1630, 17
van de strijdende partijen niet toegelaten mogen worden tot de stad of aldaar de Rijn
21/03/1630, 19
en middelen in de stad op de gebruikelijke wijze geregeld. Door de gecommitteerden is bij ... HHM dat de zeepzieders te 's-Hertogenbosch in de toekomst bij provisie vrijgesteld zullen blijven van ... ontlasten, met name omdat zij van iedere zak te malen mout ook nog 5 st. apart betalen en bij aankoop ... te zwaar op deze kleine hoeveelheden. Op punt XIX besluiten HHM dat de brouwers bij provisie ... bij provisie akkoord gegaan, op voorwaarde dat de eigenaars van de granen bij aankomst te 's-Hertogenbosch
25/03/1630, 16
van Gelderland , Holland , Utrecht , Friesland en Groningen ( Overijssel
26/03/1630, 11
De schout en het gerecht van Besoijen verzoeken om in de Meierij van 's-Hertogenbosch en op ... woonplaats te drijven. Daarmee zullen zij hun land bescharen. Zij willen bij het kantoor alleen de
27/03/1630, 10
naar Tilburg gaan voor besprekingen met de gecommitteerden van de vijand over de Meierij van
27/03/1630, 19
laten HHM weten dat grote hoeveelheden kabel en harpuis uit deze landen naar Frankrijk worden ... beletten, want men kan wel bedenken dat een gedeelte daarvan vanuit Frankrijk naar vijandelijke landen wordt
28/03/1630, 1
feb. op grond van die punten is opgesteld, besluiten HHM zoals bij de navolgende punten Gedrukt ... 's-Hertogenbosch vaste dienaars te beroepen, aangezien men daarvan meer voordeel verwacht bij de ... overstaan en met advies van de gecommitteerden van HHM bij meerderheid van stemmen zo snel mogelijk ... Dit zal bij de verkiezing in aanmerking worden genomen. Bij vertrek of afwezigheid van de te ... IX De contributies aan deze zijde van de Demer blijven ook bij de verwachting achter.
29/03/1630, 7
van de artillerietrein, alsmede de ponten en de schipbrug de Rijn stroomopwaarts te voeren.
30/03/1630, 8
besprekingen voeren met de gecommitteerden van vijandelijke zijde over de Meierij van 's-Hertogenbosch en aanverwante zaken.
06/04/1630, 5
de schans aan de Lippe , te Büderich , alsmede het werk aan de Rijn kant, ... hen gepleegde excessen bij de inning van de contributies in het Land van Berg en Mark
06/04/1630, 15
over de IJssel en de Nederrijn geslagen bruggen. Er wordt geen resolutie genomen.
06/04/1630, 20
van 9 maart. Dit houdt een verbod in aan eenieder met leengoederen in de kwartieren Oisterwijk ... Raad van Brabant op 15 feb. is uitgevaardigd. Ten derde heeft de secretaris bij HHM geklaagd
08/04/1630, 5
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 april over het op 26 maart bij HHM ingediende verzoek van ... De RvS heeft de door de suppliant afgegeven kaart van de Meierij van 's-Hertogenbosch ... aanbevolen, maar HHM kunnen bij gebrek aan open plaatsen niet direct aan zijn verzoek voldoen.
09/04/1630, 21
Besoijen, wordt ieder de uitvoer van een merriepaard naar Besoijen zonder betaling van 's lands rechten
10/04/1630, 10
aartsbisschop en apostolisch vicaris, vermoedelijk residerend in Overijssel . De brief bevat
10/04/1630, 13
Johan van Megen verzoekt toestemming om met een schip met koopwaren de Rijn op naar Keulen
10/04/1630, 17
Admiraliteit in het Noorderkwartier te schrijven bij wijze van gratie Jan Pissot ... verbeurd zijn verklaard. HHM zullen ambassadeur De Beaugy bij gelegenheid verzoeken te ... in Frankrijk bij wie hij meent dat zijn voorschrijven de meeste vruchten afwerpt.
11/04/1630, 8
van de RvS d.d. 8 april over het op 24 maart bij HHM ingediende verzoek van die van Besoijen
12/04/1630, 8
voor hun verblijfskosten. II De partijen zullen hun geweren in de poorten moeten afdoen. Bij ... V Wanneer een partij de stad verlaat of over de Rijn gezet wordt, zal de ander een uur of anderhalf ... worden opgehouden. Dan pas mag de andere partij de stad verlaten of de Rijn overgezet ... een van de partijen gevangenen de stad worden ingebracht, zal men deze afnemen en op vrije voeten stellen. ... ondernemen. XI De doortocht door de stad en over de Rijn met sterke troepen of een heel leger
13/04/1630, 10
resumeren HHM het advies van de RvS d.d. 8 april over het op 5 april bij ... aan de oostzijde van de Rijn , maar niet uit Wezel , Emmerik [Emmerich] en ... landen aan dezelfde kant van de Rijn, hun krijgsvolk terugtrekken zonder het daar weer opnieuw ... in te zetten. Overigens wordt de vijandelijke schans gelegen boven Rijnberk [Rheinberg]
15/04/1630, 1
In de remonstrantie geeft Suerius HHM in overweging de dorpen van de Meierij
15/04/1630, 6
9 april, met onder andere het bericht dat tegen een vrouw in Oisterwijk een gruwelijke ... plaatsgevonden of de delinquent zich ophoudt binnen de grenzen van de jurisdictie in de Meierij
16/04/1630, 21
dat de rentieren op de stad 's- Hertogenbosch en de Meierij van 's-Hertogenbosch bij ... het invorderen van de beden over de Meierij niet worden gedoogd. Bij proclamatie moet de RvS de ingezetenen ... van de Meierij verbieden beden toe te staan, op straffe van 100 gouden realen. Wanneer de vijand desondanks ... deze beden gerechtelijk over de Meierij wil invorderen, zal hieraan nader aandacht worden besteed.
18/04/1630, 2
van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 13 april, met informatie over het op 20 maart bij HHM ingediende ... verzoek van kapitein Pellucoren om weer in feitelijke dienst van het land op de Rijn tewerkgesteld ... conform hun resolutie Schaeff en Bernon op de Rijn in deze landen in dienst te houden. Ze dienen te
19/04/1630, 14
Het stadsbestuur van Nijmegen schrijft d.d. Nijmegen 31 maart dat de kerkenraad blijft
23/04/1630, 7
HHM lezen het verzoek van Johan de Grysse, heer van Corbais en hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. ... de uitgevaardigde ordonnantie van 22 jan. betreffende de baljuw en de hoofdmannen van IJzendijke
23/04/1630, 8
gecommitteerden van de vijand over het rechtsgebied en de soevereiniteit van de Meierij van 's-Hertogenbosch

Volledige tekst Meer opties..