407 resoluties gevonden.


Beperking: Karel I (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
22/03/1628, 1
De president bericht dat Carleton hem heeft verteld door zijn koning geschreven
31/03/1628, 8
De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 15/25 maart onder meer over de
31/03/1628, 14
Carleton compareert en bedankt HHM voor de verklaring van twee afgevaardigden dat
01/04/1628, 1
HHM bespreken de gisteren door Carleton genoemde punten. Carleton wil luitenant-kolonel Astley
01/04/1628, 2
HHM gaan akkoord met het conceptantwoord Dit in het Frans gestelde concept
06/04/1628, 13
Carleton compareert en verzoekt het hem gisteren door De Bie en Noortwijck
12/04/1628, 11
De eergisteren naar een bespreking met D'Espesses afgevaardigde heren Culenborch , Noortwijck
22/04/1628, 12
Op een brief van de gezanten in Engeland d.d. Londen 6/16 april
22/04/1628, 14
Carleton heeft audiëntie gevraagd om afscheid te nemen en is met twee
26/04/1628, 6
David de Solemne vraagt brieven voor de gezanten in Engeland opdat zij
27/04/1628, 4
Op verzoek van kwartiermeester Solemne geven HHM kapitein Hemkens opdracht hem met
28/04/1628, 1
HHM bespreken de op 17 feb. ingediende memorie van Carleton inzake het
02/05/1628, 7
Joachimi stuurt twee brieven d.d. 13 en 24 april met de door
03/05/1628, 3
De Bie , Noortwijck en Ploos hebben Carleton zijn brieven en de
06/05/1628, 9
HHM zullen het rekest waarin de gewezen rechters te Amboina [Ambon] afdoening
07/05/1628, 3
Noortwyck en Ploos berichten Carleton het op 3 mei aangepaste antwoord te
08/05/1628, 4
HHM staan Pieter de la Maer , inwoner van Middelburg, toe 32.000
13/05/1628, 20
In aanwezigheid van Z.Exc. berichten de afgevaardigden over de op 2/12 mei
16/05/1628, 18
HHM lezen het rekest van Jacob Cooper , Jan Jacobsz. Wyncoop ,
17/05/1628, 3
Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen 4/14 mei dat de troepen van generaal
17/05/1628, 4
In aanwezigheid van Z.Exc. berichten Feit , Jensma en Goch dat de
18/05/1628, 8
Feit en de andere gecommitteerden melden de ambassadeurs van Engeland het antwoord
18/05/1628, 9
HHM bespreken de gisteren ontvangen brieven van de gezanten in Engeland .
18/05/1628, 14
Voorlopig bewaren HHM de als geschenk voor ambassadeur Carlille vervaardigde maar nog
20/05/1628, 11
Feit en Noortwijck berichten het antwoord en de bijgevoegde verklaring aan de
20/05/1628, 12
De binnengekomen ambassadeurs Carlille en Carlaton berichten bijna te vertrekken. Zij bedanken
20/05/1628, 13
Na het vertrek van Carlille [uit de vergadering] probeert Carlaton HHM over
22/05/1628, 1
Feit bericht dat Carlaton ondanks aandringen heeft geweigerd het door hem ingediende
02/06/1628, 10
Afgevaardigden van HHM hebben vandaag het behoud van Krempe , Glückstadt en
03/06/1628, 13
In een memorie wordt gevraagd 's middags enkele heren af te vaardigen
03/06/1628, 19
Na verzochte audiëntie compareert resident Vosbergen . Hij meldt drie punten met
04/06/1628, 4
HHM zijn bericht over twee brieven van resident Aissma d.d. Hamburg 24
07/06/1628, 3
HHM ontvangen een brief van de gezanten in Engeland d.d. Londen 15/25
03/07/1628, 11
HHM ontvangen brieven van de gezanten in Engeland d.d. Londen 21/11 juni
04/07/1628, 16
HHM resumeren het gisteren genomen besluit over de brieven van hun gezanten
06/07/1628, 18
HHM bespreken of men hun gezanten in Engeland , op 3 juli
08/07/1628, 2
Deze resolutie staat in S.G. 53 en is ingeschreven door een klerk
12/07/1628, 6
HHM geven Willem Jacobsz. Delff toestemming de door hem getoonde portretten van
12/07/1628, 8
HHM lezen de op 19 mei door ambassadeur Carlaton namens de koning
12/07/1628, 19
Balfour schrijft d.d. 28 juni aan Z.Exc. dat de kooplieden vanwege het
17/07/1628, 9
De president bericht over een brief d.d. 's-Gravenhage 16 juli van agent
18/07/1628, 19
In een op kasteel Kronenborg geschreven brief d.d. 14 mei verleent de
20/07/1628, 6
Naar aanleiding van de brieven van Joachimi d.d. 5 april en 13
23/07/1628, 2
Schaffer brengt te berde dat de Staten van Groningen de duizend in
23/07/1628, 4
De president stelt voor de zes op autorisatie van HHM door de
24/07/1628, 12
Namens agent Carlaton bericht de president over het tegenhouden van de onder
24/07/1628, 14
HHM blijven bij hun gisteren genomen besluit inzake het begunstigen van tweeduizend
25/07/1628, 17
Op advies van de RvS en na bespreking met Z.Exc. geven HHM
29/07/1628, 17
Pallen Rosecrants compareert en zegt een gunstig antwoord te hebben verwacht op
31/07/1628, 3
HHM stemmen in met het voorstel brieven voor ambassadeur Palle Roosencrants op

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten