1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
22/10/1626, 18
wordt verzocht op het rekest een apostille te formuleren die in Frankrijk redelijk en billijk bevonden
22/10/1626, 20
taak heeft vervuld. Hij bedankt HHM voor hun arbitrale uitspraak over de represailles die in Frankrijk
24/10/1626, 4
is de betrokken edellieden en plattelandsbewoners van het kwartier van Nijmegen een lijst te laten ... bevinden het kwartier van Nijmegen mogen binnenkomen en dan tegen afdoende borgstelling.
24/10/1626, 7
Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk krijgt de heer Gentilot gratis paspoort ... om met brieven voor de koning via Brabant naar Frankrijk te reizen.
27/10/1626, 2
Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 11/21 okt. ontvangen waarin wordt gevraagd ... personen laten gijzelen. De magistraat verzoekt HHM te gedogen dat de twee kolonels in Nijmegen ... , gouverneur van Nijmegen, schrijft d.d. 25 okt. dat hij bevel had gegeven Disdorp en Rougemont ... van gevangenen of afdoende cautie te stellen. Dit zal Nijmegen en de gouverneur worden geantwoord.
29/10/1626, 2
zal hij afdanken in het geval geen nader bevel volgt. HHM laten het bij hetgeen zij ... berichten de gedeputeerden dat Vernueil c.s. na van hun functie te zijn ontheven naar Frankrijk ... afgereisd. De RvS wordt hiervan op de hoogte gebracht teneinde dit gegeven te betrekken bij de ... dat HHM voort zullen gaan met het toepassen van recht en justitie. De ambassadeur van Frankrijk ... zal dit ook worden meegedeeld. Bij de brief is gevoegd een memorie van de luitenant
29/10/1626, 4
paspoort voor de markies van Bevron dat hem toestaat met zes paarden naar Frankrijk
02/11/1626, 4
Franse troepen over 1620, 1621, 1622 en 1623 te assigneren op het geld dat uit Frankrijk
02/11/1626, 9
de 300.000 gld. ten behoeve van de fortificatiewerken en de uitdieping van de IJssel
03/11/1626, 3
in de steden aan de IJssel zal worden ondergebracht. De rest gaat naar de Lijmers
03/11/1626, 4
gevolg van vijftien personen om via vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen. Op aanbeveling ... van de ambassadeur van Frankrijk wordt de graaf en vijf personen gratis paspoort verleend.
03/11/1626, 6
Het stadsbestuur van Nijmegen stuurt d.d. 20/30 okt. nieuwe klachten over Moulert op. Zij
06/11/1626, 5
om met hun drie respectievelijk twee dienaren via vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
06/11/1626, 9
op Zoom sturen om daar diens uit Frankrijk teruggekeerde echtgenote af te halen.
07/11/1626, 3
nov. ontvangen waarin hij bericht de vier schepen uit Oostende bij zich te hebben ontboden omdat ... de vijand al met zeven schepen het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] is binnengelopen en een
09/11/1626, 16
Saint Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 5 nov. dat kolonel Disdorp weigert de kosten van zijn ... bewaking te betalen. De magistraat [van Nijmegen ] en de crediteuren verzoeken bovendien
11/11/1626, 10
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis schrijven d.d. 4 nov. dat zij overwegen ten behoeve
12/11/1626, 1
van dezelfde kwaliteit zijn als die in Italië en Frankrijk volgens hetzelfde procédé
12/11/1626, 12
het transport van de salpeter door Frankrijk naar de Republiek te vergemakkelijken.
12/11/1626, 14
d.d. Gennep 5 nov. dat wekelijks wel twintig tot dertig karren met goederen van Nijmegen
13/11/1626, 7
Sluis. Prior en conventuelen van het klooster van Sint Agatha in het Land van Cuijk verzoeken
14/11/1626, 3
Anthonis Aertsen uit Besoijen willen elk ongeveer tien magere vaarzen of jonge melkkoeien naar Besoijen ... brengen. De magistraat van Vlijmen verzoekt wekelijks vijf zakken zout te mogen halen gedurende de
14/11/1626, 8
Pinacker is in strijd met zijn instructie naar Frankrijk gegaan om daar schadeloosstelling ... voor HHM. Zij zullen de kosten van zijn verblijf in Frankrijk dan ook niet vergoeden.
14/11/1626, 12
In een brief van de magistraat van Nijmegen d.d. 28 okt. wordt verzocht het rantsoen van
14/11/1626, 13
van het Deense leger. De onderdrukking door de Spaanse monarchie zou vrij baan krijgen bij ... en, afgaand op zijn bevoorrading, is hij van plan zijn troepen bij de grenssteden in te kwartieren ... duizend man in Vlaanderen . Na de mislukte aanval op het fort bij Sluis zal hij daar ... op hun hoede zijn en kunnen geen volk missen. Daar komt nog bij dat niet langer op de ... kunnen honoreren. Ondanks het uitblijven van de bij de alliantie beloofde financiële steun van Frankrijk
16/11/1626, 7
op zee kan blijven. In dezelfde brief raadt het Amsterdamse College aan het Scheurtje [Kanaal van Mardijck]
18/11/1626, 2
Conform het advies van de RvS over het op 14 nov. ingediende rekest van Vlijmen staan HHM toe gedurende
18/11/1626, 3
Naar aanleiding van de op 11 nov. ontvangen brief van het Vrije van Sluis adviseert de RvS degenen die door de
18/11/1626, 10
Fiscaal Slachmulder schrijft d.d. 10 nov. dat in Nijmegen een edelman genaamd Florence de ... iemand van deze zijde vasthouden. De commandant van Nijmegen wordt geschreven een bericht over deze
18/11/1626, 13
zodra het geld uit Frankrijk is gearriveerd. De aanspraken op de jaren 1620 tot en met
20/11/1626, 5
Kapitein Casenbroot verzoekt te worden benoemd tot hoogbaljuw van het Vrije van Sluis . Met een beslissing wordt nog gewacht.
20/11/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken mededeling van de deductie over de heerlijkheden in Vlaanderen opdat
20/11/1626, 7
elk acht tot tien magere melkkoeien naar Besoijen brengen onder cautie en tegen Bosch' licent.
21/11/1626, 3
Op verzoek van Noortwyck krijgt juffrouw Catarina van Gent toestemming zich in de Meierij van 's-Hertogenbosch te vestigen.
24/11/1626, 7
het opgeld op de wissels die hij als extraordinaris ambassadeur in Frankrijk in 1625 en 1626 heeft getrokken.
25/11/1626, 8
Het verzoek van kapitein Vitenval , Buat en anderen hun paarden mee te mogen nemen naar Frankrijk zonder konvooi te betalen, is op bezwaren gestuit.
26/11/1626, 2
Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgt de heer Maiolas gratis paspoort om met zij dienaar naar Frankrijk te reizen.
26/11/1626, 8
het regiment van Candale en de vier compagnieën van Haulterive . De RvS is bij deze ... gemachtigd de ontvanger-generaal een maand soldij te doen lenen tegen het geld dat uit Frankrijk
26/11/1626, 9
met 1623. De ontvanger-generaal zal een staat opstellen van de in die jaren uit Frankrijk binnengekomen gelden.
26/11/1626, 11
over de bezetting van de IJssel . Rantwyck , Eck , Beaumont , Rode
26/11/1626, 14
het weigeren van de vrije uitvoer van paarden naar Frankrijk . Eck en Walta zullen met Z.Exc.
27/11/1626, 8
genomen resolutie heeft Doublet naar voren gebracht dat er van 1615 tot 1623 geen geld uit Frankrijk
27/11/1626, 10
uit te oefenen. De RvS zal schrijven dat, indien Van Eck daar niet mee ophoudt, HHM bij wijze ... van tegenmaatregel een baljuw over de Meierij van 's-Hertogenbosch zullen aanstellen.
30/11/1626, 5
De gedeputeerden die met Z.Exc. in beraad zijn geweest over de uitdieping van de Rijn en de IJssel ... De aanleg van de lange krib en de hoofden boven Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en bij IJsseloord
30/11/1626, 11
compareert en verzoekt HHM in overweging te nemen dat het lichten van zijn regiment in Frankrijk ... tot grote kosten heeft geleid die hij graag op dezelfde wijze vergoed zag als is gebeurd bij ... laten HHM de zaak bij hun resolutie van 19 april 1625, toen ingestemd is met het vertrek van de hertog naar
01/12/1626, 1
heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel . ... Ook in het geval steun wordt verleend als bij resolutie van 28 nov. 1624 is verleend aan die van de Veluwe
01/12/1626, 2
Courtomée laten weten dat Reael in 1623 inderdaad 536.000 gld. uit Frankrijk ... som van 600.000 gld. heeft verstrekt waarvan de rest door HHM in Frankrijk is besteed. Hij
01/12/1626, 5
brengen. De ingezetenen uit het Land van Cuijk zou toegestaan moeten worden wekelijks honderd
02/12/1626, 9
op de brief van HHM d.d. 16 nov. dat het afzinken van enkele schepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck]
02/12/1626, 11
de opzegging voorkomen. In de tweede plaats zal aan de officiers van konvooien en licenten in Nijmegen ... , Arnhem en Grave worden bericht schepen niet verder dan tot Nijmegen, IJsseloord

Volledige tekst Meer opties..