144 resoluties gevonden.


Beperking: Carl Carelsz. van Cracou (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
09/11/1627, 4
De koning van Denemarken verzoekt d.d. Glückstadt 11 sept. om duizend centenaar
19/11/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Culenborch heeft
20/11/1627, 3
Carl van Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] 29 okt. en 8 nov.
22/11/1627, 5
Gezien het belang van de zaterdag ontvangen brieven van Carl van Cracou
25/11/1627, 12
Ontvangen zijn brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig
30/12/1627, 9
Een brief van Carl van Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 13, 18 en
21/01/1628, 2
Brieven van Carl van Cracou d.d. 13 dec. 1627 en van Languerack
27/01/1628, 2
HHM ontvangen een brief van de gezanten in Polen d.d. Danzig [Gdansk]
28/01/1628, 14
Essen bericht over het onderzoek van de [gisteren] binnengekomen brieven van de
01/02/1628, 4
HHM schrijven de rijksraden van Denemarken te regelen dat het land goed
06/03/1628, 4
Drie brieven van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 7 jan., 8 jan.
07/03/1628, 2
Haersolte , Schaffer en enkele door Holland te nomineren heren zullen een
07/03/1628, 5
HHM lezen het rekest van Pieter Pieterssen de Jonge , houtkoper te
08/03/1628, 9
In een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 23/13 feb. en van
16/03/1628, 12
Commies Cracou stuurt in twee brieven d.d. Elseneur [Helsingør] 29 feb. en
21/03/1628, 13
Twee brieven van commies Carl van Cracou d.d. Kopenhagen 23 en 26
15/04/1628, 10
Carl van Cracou , commies in de Sont, schrijft twee brieven d.d.
20/04/1628, 8
Een brief Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 31 maart behoeft geen
26/04/1628, 7
HHM lezen het op 20 april opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden
12/05/1628, 2
Een brief van Carel van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 23 april behoeft
12/06/1628, 6
Twee brieven van Carel van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 14 en 23
14/06/1628, 15
Carel van Cracou , commissaris van HHM in Denemarken, verzoekt ordonnantie op
15/06/1628, 9
HHM ontvangen een geloofsbrief van Friedrich , hertog van Sleeswijk-Holstein, voor Theodorus
29/06/1628, 1
Op brieven met bijlagen van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 31 mei, 7
15/07/1628, 21
Op een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 30 juni nemen
25/07/1628, 11
Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 6 juli behoeft geen
12/08/1628, 2
Twee brieven van commies Cracou d.d. Kopenhagen 16 juli en d.d. Elseneur
28/08/1628, 11
Een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 10 aug. behoeft geen
09/09/1628, 5
HHM onderzoeken de declaratie van Carel van Cracou van april 1626 tot
10/09/1628, 2
Een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 19 aug. en een
15/09/1628, 4
In een brief d.d. Elseneur [Helsingør] d.d. 31 aug. bericht commissaris Cracou
21/09/1628, 2
Commissaris Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 3 sept. dat de uit Koningsbergen
05/10/1628, 4
HHM ontvangen een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 21 september.
08/10/1628, 4
Twee brieven van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 10 en 16 sept.
14/10/1628, 9
Een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 29 sept. behoeft geen
20/10/1628, 2
HHM lezen de op 18 okt. ingediende remonstrantie van advocaat Laurens Rostock
01/11/1628, 13
HHM laten Schaffer de instructie resumeren voor de namens hen naar Stralsund
02/11/1628, 6
HHM arresteren de instructie voor de namens hen naar Stralsund afgevaardigde commissaris.
03/11/1628, 6
Carel van Cracou zal in plaats van Diderick van Halewijn een periode
09/11/1628, 2
HHM nemen geen besluit over een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur
09/11/1628, 3
Commissaris Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] 23 okt. onder meer dat een
20/11/1628, 13
De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren. Zij tonen het door
06/12/1628, 2
HHM nemen geen besluit over twee brieven van commissaris Cracou d.d. Elseneur
12/12/1628, 13
Commissaris Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] d.d. 28 nov. onder andere dat
16/12/1628, 9
Op het verzoek van Steven Groulaert , die last en procuratie heeft
08/01/1629, 1
Carl Cracau , commissaris in de Sont, schrijft d.d. 16 dec. 1628
15/01/1629, 3
Het stadsbestuur van Stralsund vraagt in een brief d.d. 11 nov. 1628
01/02/1629, 6
Brunincx deelt de vergadering mee dat enkele schippers en reders uit het
02/02/1629, 1
Commissaris Cracou schrijft d.d. Kopenhagen 31 dec. 1628 dat de koning van
24/02/1629, 17
Ontvanger-generaal Doublet deelt mee dat commissaris Carel van Cracou d.d. 18 jan.

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten