178 resoluties gevonden.


Beperking: mr. Adriaen Ploos (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
07/05/1628, 3
Noortwyck en Ploos berichten Carleton het op 3 mei aangepaste antwoord te
09/05/1628, 1
Op het bericht dat de graaf van Carlille tegen de avond in
11/05/1628, 12
De binnengekomen graaf van Carlille , extraordinaris ambassadeur van de koning van
19/05/1628, 1
De afgevaardigden van de stad Groningen en die van de Ommelanden compareren.
19/05/1628, 7
De Emdense afgevaardigden Everhardus Everdes , burgemeester, dr. Wilhelmus Witfelt , secretaris,
31/05/1628, 14
HHM geven een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 10
02/06/1628, 13
HHM geven de door de weduwe van ambassadeur Berck ingediende remonstrantie ter
14/06/1628, 13
HHM resumeren het gisteren ingediende rekest van koopman Henderick van Ast .
17/06/1628, 1
De afgevaardigden van de VOC compareren. Zij melden weinig ervaren personen te
17/06/1628, 10
HHM vragen de ter vergadering verschenen afgevaardigden van de stad Groningen en
23/06/1628, 1
HHM geven een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 9
24/06/1628, 19
Ter sprake is gebracht dat de gecultiveerde landen in Vlaanderen niet zijn
27/06/1628, 13
HHM lezen het op 24 juni door de RvS opgestelde advies over
01/07/1628, 8
HHM stemmen voorlopig niet in met het verzoek van Jan Cryter ,
03/07/1628, 4
HHM resumeren hun op 1 juli genomen besluit inzake de op 28
04/07/1628, 14
Eck , Bas , Duijck en Ploos berichten over de door hen
08/07/1628, 2
Deze resolutie staat in S.G. 53 en is ingeschreven door een klerk
11/07/1628, 6
De ritmeesters en kapiteins voor wier compagnie├źn Gooswyn Meurskens solliciteur is geweest
11/07/1628, 9
Lochteren en Bas berichten het op 6 juli ingediende rekest van Adriaen
31/07/1628, 4
Mibassen schrijft d.d. Calais 21 juli dat er in de Hoofden [Nauw
01/08/1628, 5
De president bericht conform de resolutie van gisteren het verzoek van agent
28/08/1628, 3
De president bericht dat Z.Exc. van plan is eind deze week naar
28/08/1628, 8
De RvS adviseert inzake het vrijlaten van de door de keizerlijken op
28/08/1628, 9
De RvS bericht d.d. 's-Gravenhage 25 aug. het voorstel van twee Lotharingse
28/08/1628, 10
Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 5 aug. dat de keizer en zijn
01/09/1628, 6
Naar aanleiding van het verzoek van Adriaen Reijersz. c.s. moeten Lochteren ,
04/09/1628, 5
De heren van de RvS compareren en tonen een advies over de
07/10/1628, 5
HHM lezen het antwoord van Frans Coopman op het op 27 sept.
07/10/1628, 20
De rechters en raden van Amboina [Ambon] verzoeken met klem om hun
09/10/1628, 6
De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 7 okt. over de geroyeerde posten welke de
11/10/1628, 5
Beaumont en Ploos berichten het op 7 okt. opgestelde advies van de
12/10/1628, 11
De heren van Holland berichten dat ene Spieringh in opdracht van de
13/10/1628, 14
Ploos bericht over het op 25 sept. ingediende verzoek van Meus Martensz.
16/10/1628, 2
De uit Amsterdam teruggekeerde ambassadeur Joachimi bericht over de door hem ingewonnen
17/10/1628, 1
Naar aanleiding van het op 12 okt. opgestelde advies van de RvS
17/10/1628, 13
HHM laten Culenborch , Noortwyck , Beaumont , Ploos , Eysinga ,
20/10/1628, 12
De Admiraliteit te Amsterdam bericht d.d. Amsterdam 28 sept. dat de fiscaals
26/10/1628, 2
Naar aanleiding van het bericht dat de prinses van Oranje is bevallen
26/10/1628, 11
HHM stemmen in met het voorstel van Z.Exc. om commissaris Diderick van
28/10/1628, 3
Essen , als plaatsvervanger van Feit , en Van der Dussen berichten
29/10/1628, 1
De afzonderlijke afgevaardigden van de stad Emden en van de boerenstand hebben
30/10/1628, 7
De president bericht door de naar Gl├╝ckstadt vertrekkende commissaris Hoogenhouck te zijn
30/10/1628, 15
In de vergadering wordt een kohier getoond van de omvang van het
31/10/1628, 2
De president bericht dat die van de VOC sinds het door ambassadeur
31/10/1628, 3
De president bericht over enkele verzoeken van de aanwezige afgevaardigden van de
31/10/1628, 17
De RvS adviseert d.d. 21 aug. over het op 11 aug. ingediende
01/11/1628, 2
De president bericht dat Overlander , afgevaardigd voor het verbeteren van de
01/11/1628, 3
De president bericht te hebben vernomen dat de ondiepten in de IJssel
02/11/1628, 18
Pauwel de Wilm c.s. verzoeken HHM de gisteren op hun rekest gedane
03/11/1628, 13
De president bericht dat kapitein Rochel in Friesland soldaten licht voor de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten