407 resoluties gevonden.


Beperking: Karel I (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
19/07/1626, 6
Culenborch , Noortwijck , Vosbergen , Boetselaer , Walta , Almelo en
20/07/1626, 3
De gisteren door Vosbergen aan Z.Exc. meegedeelde conceptbrieven voor de Engelse koning
20/07/1626, 8
De courtmeester van de Merchant Adventurers te Delft meldt HHM dat de
22/07/1626, 15
Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 13 en 16 juli ontvangen met
11/08/1626, 16
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51. Broechoven is
14/08/1626, 12
Van de koning van Groot-Brittannië is een brief d.d. Westminster 6 juli
14/08/1626, 13
In een memorie vraagt agent Carleton een besluit te nemen over het
15/08/1626, 17
Joachimi schrijft d.d. Londen 24 juli op verzoek van de Raad van
20/08/1626, 3
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Isselburg 17 aug. dat de vier
22/08/1626, 1
In een van Aissema ontvangen brief d.d. Hamburg 19/29 juli vraagt deze
26/08/1626, 3
HHM hebben het ontwerp van het aan de gezant van Bethlen te
04/09/1626, 10
Agent Carleton compareert en brengt naar voren dat de koning hem heeft
04/09/1626, 14
Joachimi schrijft d.d. Londen 26 aug. over onder meer het onderhoud van
09/09/1626, 9
In een brief d.d. Londen 1 aug. bericht Joachimi dat hij de
10/09/1626, 18
Noortwyck en Vosbergen hebben in aanwezigheid van de ter vergadering ontboden RvS
12/09/1626, 1
Op hun verzoek is enige kooplieden en handelaars audiëntie verleend. Zij beklagen
15/09/1626, 1
Lodewijk XIII en Karel I tot bemoediging van Christiaan IV te bewegen. Van
17/09/1626, 12
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 13 sept. over het
19/09/1626, 5
Conform de resolutie van 17 sept. is nog eens met Quade gesproken
19/09/1626, 16
De gecommitteerden die met Reael diens instructie hebben besproken, rapporteren dat de
19/09/1626, 20
HHM hebben het advies gelezen dat de RvS d.d. 9 sept. heeft
30/09/1626, 21
Ter vergadering verschijnen enkele extraordinaris gedeputeerden van Holland . Zij brengen naar
05/10/1626, 8
Aan Joachimi zal worden geschreven schipper Cornelis Claessen van Venhuisen te steunen
12/10/1626, 3
Deze resolutie is in S.G. 51 ingeschreven door een klerk. Essen is
13/10/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De gedeputeerden
22/10/1626, 21
Van Z.Exc. is een brief d.d. Vynen 17 okt. ontvangen waarin hij
22/10/1626, 22
Van Joachimi zijn vier verschillende brieven ontvangen d.d. Londen 4, 12, 15
23/10/1626, 16
Dudley Carleton compareert en overhandigt zijn brief van credentie d.d. 3 okt.
02/11/1626, 10
Met de RvS is ook de in de gisteren ontvangen brief van
04/11/1626, 16
Carleton en Calandrini compareren en verzoeken de vier Engelse regimenten in de
05/11/1626, 2
Van zowel Z.Exc. als de gedeputeerden te velde is d.d. Emmerik [Emmerich]
12/11/1626, 2
De RvS compareert en overhandigt zijn propositie ter verkrijging van de consenten
13/11/1626, 3
HHM hebben het advies van de RvS d.d. 11 nov. over de
14/11/1626, 4
Het stadsbestuur van Amsterdam vraagt in een brief d.d. Amsterdam 12 nov.
27/11/1626, 3
Dudley Carlton compareert en meldt dat in een gisteren ontvangen brief d.d.
03/12/1626, 9
Rantwijck , Beaumont , Rode , Lyclema , Haersolte en Schaffer zullen
10/12/1626, 8
HHM zullen Joachimi schrijven opnieuw te proberen decharge gedaan te krijgen van
19/12/1626, 10
De koning van Engeland schrijft d.d. Westminster 3 nov. dat hij de
23/12/1626, 14
Van de koning van Groot-Brittannië is een schrijven d.d. 3 dec. ontvangen
24/12/1626, 2
Het verzoek van Sir Jacob Astlei om met behoud van traktement en
24/12/1626, 7
Matthias Quadt van Wickrod en Zoppenbroeck, gezant van de vorst van Transsylvanië,
04/01/1627, 13
Rantwijck en de andere gecommitteerden rapporteren dat gezant Quade de verdragsartikelen heeft
08/01/1627, 6
In dezelfde brief heeft Karel I gevraagd om een heldere afwikkeling van hetgeen is betaald aan de
08/01/1627, 8
De koning van Groot-Brittannië schrijft d.d. 30 nov. 1626 ten gunste van
11/01/1627, 11
De RvS compareert en meldt dat het verzoek van de koning van
15/01/1627, 3
De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van de Engelse
20/01/1627, 7
Cats heeft gesuggereerd de betaling te regelen van de eerder toegezegde vereringen
02/02/1627, 2
Quade wordt op zijn verzoek inzage gegeven in het ontwerp dat de
08/02/1627, 8
Het volgende is besloten over enkele punten uit de op 3 feb.
24/02/1627, 19
Deze resolutie is gedrukt: Muller, Geschiedenis Noordsche Compagnie , 386. Van de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten