103 resoluties gevonden.


Beperking: Johan van der Haer (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
24/03/1628, 6
HHM bespreken de op 18 maart door de heren van Holland ingebrachte
29/03/1628, 6
HHM nemen de door commies Van der Haer conform de resolutie van
03/05/1628, 10
Aangaande het verzoek van de burgers van Breda om betaling van het
05/05/1628, 14
Abraham van Langdonck , Adriaen Segers van Wijck , de erfgenamen van
09/05/1628, 3
HHM depĂȘcheren ordonnantie van 700 gld. op commies Van der Haer voor
26/05/1628, 15
Commies Verhaer verzoekt HHM een beslissing te nemen inzake het voldoen van
22/06/1628, 9
In een rekest meldt kapitein Willem van Brederode nog een restant van
27/06/1628, 11
HHM lezen het rekest van Willem Pietersz. Lapp , Pieter Sandersz. Schepp
05/07/1628, 21
In een rekest bericht Christiaen Jansz. als kok te zijn uitgevaren onder
07/07/1628, 9
De ontvanger-generaal en commies Verhaer compareren. Zij vragen of het niet nuttig
08/07/1628, 10
Commies Verhaer compareert. Hij meldt dat de RvS voorstelt een nauwkeurig overzicht
14/07/1628, 7
Conform de beschikking van HHM van 22 mei is Aeltgen Barents van
15/07/1628, 2
Anna Jans , weduwe van Jan Jansz. , beweert door haar zoon
04/10/1628, 7
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. Amsterdam 30 sept. noch Jan Willemsz.
12/10/1628, 2
HHM lezen het rekest van Friedtse Jansdr. , weduwe van Jan Harmansz.
18/10/1628, 12
De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt d.d. Amsterdam 30 sept. niet het maandsalaris
21/10/1628, 9
HHM laten de heren die willen weten hoe het met de contributies
26/10/1628, 8
Anna Jans , moeder van de onder admiraal L'Hermyte als soldaat uitgevaren
21/11/1628, 10
In een rekest meldt Davidt Tobiasz. van der Leye roerende goederen te
22/11/1628, 2
Herman van Middelcoop verzoekt een ordonnantie te krijgen van 700 gld. vanwege
23/11/1628, 7
Daniel Pleum , als lanspassaat uitgevaren met de vloot van L'Hermyte ,
29/12/1628, 9
HHM lezen het verzoek van Mathijs Treurniet , inhoudend dat HHM bij
08/01/1629, 9
Op verzoek van Matijs Treurniet , werkmeester, c.s., wordt commissaris Verhaer nogmaals
25/04/1629, 2
Commies Verhaer compareert en wordt opgedragen 1.000 gld. uit het geld van
18/06/1629, 13
Commies Verhaer compareert en deelt HHM mee dat de Gedeputeerde Staten van
12/07/1629, 10
HHM lezen het rekest van Abraham Thomasz. , legataris van wijlen Franchois
04/08/1629, 15
Beaumont deelt ter vergadering mee dat ontvanger-generaal Doublet zegt niet in staat
10/09/1629, 6
Janneken Veltjens , echtgenote van Jan van Dijck die als soldaat met
08/10/1629, 11
HHM lezen het verzoek van Maria Hansses , weduwe van Jan de
08/10/1629, 14
HHM bestuderen het schriftelijke antwoord van hun gedeputeerden te velde d.d. 's-Hertogenbosch
12/10/1629, 7
De erfgenamen van Adolff Nielsz. verzoeken om betaling van diens resterende gage,
13/10/1629, 5
Jan Pietersz. uit Schagen heeft op een legaat van Pieter Ramonts die
16/10/1629, 24
Ter vergadering compareren de raden van State Schotte en Walta met commies
22/10/1629, 20
Eerst is secretaris Huygens , daarna commies Verhaer ter vergadering ontboden. Hun
27/10/1629, 2
Ter vergadering compareren Sommelsdyck en Berchem , raden van State, en commies
03/11/1629, 12
Hoewel ontvanger-generaal Doublet daartoe gelast is excuseert hij zich voor de uitbetaling
05/11/1629, 9
Wynant de Keyser verzoekt om 10.000 gld. in mindering op de openstaande
07/11/1629, 12
Wynant de Keyser verzoekt om betaling van 10.000 gld. op rekening van
08/11/1629, 2
Commies Verhaer wordt binnengeroepen. Hij moet uit zijn ontvangsten of uit een
12/11/1629, 14
HHM bestuderen hun resolutie van 8 nov., genomen op het verzoek van
14/11/1629, 17
Herman van Middelcoop wordt op diens verzoek een half jaar huishuur toegekend
16/11/1629, 15
Commies Verhaer wordt binnengeroepen en serieus aangezegd 10.000 gld. te lenen ten
16/11/1629, 25
Ter vergadering compareert commies Verhaer . Hij maakt HHM namens de RvS
01/12/1629, 4
De gedeputeerden van Utrecht maken in de vergadering melding van de grote
06/12/1629, 21
Ontvanger-generaal Doublet en commies Verhaer compareren en herhalen het eergisteren door de
28/12/1629, 4
In de vergadering verschenen is commies Verhaer . Hij dient de door
07/01/1630, 8
Bas en Beaumont brengen rapport uit over hun overleg met Z.Exc. over
27/02/1630, 2
Willem Dircxsz. Tongervelt , procuratie hebbend van Claesgen Feyckers , weduwe van
16/03/1630, 12
HHM lezen het verzoek van Catharina van der Dusse , weduwe van
09/04/1630, 19
Naar aanleiding van de remonstrantie van Beaumont ordonneren HHM commies Verhaer als

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten